Интегрирани системи за комплексна автоматизация

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-3-2019
  •  161

Автор:Людмил Големанов, Владимир Ангелов
Издателство:Техника
Страници:350
Корици:твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Интегрирани системи за комплексна автоматизация - Людмил Големанов, Владимир Ангелов

УДК 66.012—52
В книгата са разгледани структурите, функциите и техническите средства на съществуващите системи за автоматизации. Описани са основните понятия,архитектурните особености и функционалните нива на интегрираните системи за автоматизация на непрекъснати производства въз основа на документацията на водещи производители на технически средства и системи за автоматизация.

Книгата е предназначена за специалистите по автоматизация на производството и управлението на химическата, металургичната, целулозно-хартиената промишленост и други сродни отрасли на народното стопанство.
© Людмил Алеков Големанов, Владимир Горанов Ангелов, 1988 с/о Jusautor, Sofia

***
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР..............................6

Глава 1
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
1.1. Въведение.................................9
1.2. Етапи на развитие на автоматизацията................11
1 3. Основни тенденции на развитие на системите за автоматизация .... 38
1.4. Цели и критерии при проектирането и внедряването..........49
1.5. Изводи...............................67

Глава 2 ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
21. Въведение.............................68
2 2- Измерване на технологични променливи...............69
2.3. Автоматично регулиране и управление...................86
2.4. Диспечеризация и оптимизация...................105
2.5. Изводи . ,............................130

Глава 3 ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА
3.1. Въведение.............................131
3-2- Програмни модули за цифрова стабилизация и диспечеризация .... 143
3.3. Приложение и реализация....................154
3 4. Примери и документи.......................190
3.5. Изводи................................201

Глава 4 ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ
4.1. Въведение..........................204
4.2. Системен подход и анализ....................215
4.3. Планиране и организация..... ..............  . 234
4.4. Основни документи и примери................. 244
4.5. Изводи..............................301

Глава 5 ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОСТИГНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. Въведение...........................302
5.2. ИСКА на ХК „Д. Димов- Ямбол.................308
5.3. ИСКА на НПКА — Разград..................322
5.4. Програмна система за управление на производствените и енергийните ресурси ......332
5.5. Изводи..............................347
ЛИТЕРАТУРА ............................. 348

01-Интегрирани-системи-за-комплексна-автоматизация
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.