Успешно излизане от бизнеса

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-2-2019
  •  94

Автор:Лес Немети
Издателство:Класика и стил
Страници:272
Корици:Твърди
Година:2011
Броя:1
ISBN:9789543270750 Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
Успешно излизане от бизнеса: Защо, кога и как / Опции, увеличаване на стойността и управление на прехвърлянето за собственици на компании

Съдържание
Предговор.................................................11
Въведение: Предизвикателството да напуснеш своя бизнес......15
Три основни теми Няколко съвета

ПЪРВА ЧАСТ
Планиране на напускането на бизнеса.........................29

Глава 1
Въведение в планирането на напускането на бизнеса............31
Начини за излизане от вашия бизнес
Какво представлява планирането на напускането на бизнеса
Доказателства за необходимостта
от планиране на напускането на бизнеса
Дайте си ясна сметка за своите мотиви
Специалният случай пенсиониране

Глава 2
Започнете с ясна представа за приключването на операцията .. .45
Разработете план на играта Системи от ценности и визуализиране на последния ход от играта

Глава 3
Опции за напускането на бизнеса.............................53
Прехвърляне на следващото поколение 
Първично публично предлагане Сливане
Наемане на професионален мениджмънт 
Изкупуване на акции от мениджмънта 
Рефинансиране
План за разпределение на акциите между служителите 
Ликвидация
Избор на правилния път за напускане

Глава 4
Изграждане на екип за подкрепа на излизането ви от бизнеса ____75
Причини за изграждане на екип 
Състав и роля на вашия екип 
Избиране на консултантите - обобщение 
Етични стандарти на вашите консултанти

Глава 5
Изграждане на бизнес с устойчива стойност ..................95

Оценете своя бизнес от гледна точка на инвеститора 
Изясняване и приспособяване на корпоративната стратегия 
Корпоративно управление, системи и еднолично ръководство 
Преструктуриране преди трансакцията 
Идентифициране и управление на рисковете
Оперативни подобрения в бизнеса
Въпроси, които изискват непосредствено решение

Глава 6
Бизнес план и оценка.......................................135
Причини за изготвянето на бизнес план 
Трябва ли да направите оценка на своя бизнес?
Преподреждане на финансовите отчети 
Създаване на бизнес план
Встъпителни коментари по отношение на оценката 
Видове оценки
Коригиране и приравняване на оценките 

Глава 7
Планиране на данъци и такси, на унаследяване на имуществото и на застраховки ...........159
Планиране на данъци и такси
Планиране на унаследяването на собствеността
Използване на застраховането
във вашата стратегия за напускане на бизнеса

Глава 8
Осъществяване на вашата стратегия за напускане на бизнеса .169
Към какъв тип инвеститори трябва да се насочите?
Трябва ли да се определи начална цена или цена на котировка? 
Конкурентна процедура ли да се търси?
Защо бихте използвали
конкурентна процедура за продажбата на своя бизнес?
Kou са възможните отрицателни страни на конкурентната процедура?
Определяне на точния момент за напускането на бизнеса 
Комуникация с останалите притежатели на дялове 
Вашият план за непредвидени обстоятелства 
Писмена форма на вашия план за напускане на бизнеса

ВТОРА ЧАСТ
Управление на прехвърлянето

Глава 9

Процесът на прехвърляне 187
Преглед на конкурентния процес
Конфиденциалност в процеса на трансакцията
Включване на екипа на компанията в процеса на транзакцията и комуникациите с инвеститора
Маркетинг на вашите възможности:
от дълъг до кратък списък
Информационен меморандум
Неофициални оферти
Доклад за финансова и правна оценка
Официални оферти
Ексклузивитет
Организиране на трансакцията 
Проект на споразумение 
Споразумение за покупко-продажба 
Приключване на трансакцията 
Неконкурентни процеси

Глава 10
Преговори за прехвърлянето .235
Опознайте добре своя партньор в преговорите 
Дайте възможност на своя партньор в преговорите да направи първото предложение 
Правете постепенно малки отстъпки Замълчете, след като сте задали най-важния въпрос 
Всяко условие по сделката е обвързано и с останалите условия 
Бъдете готов да се оттеглите, без да сте постигнали договореност 
Търсете най-добрата алтернатива за себе си

Глава 11
Трансгранични продажби....................................243
Защо твърде малко хора се опитват да продадат своите компании в чужбина?
Предизвикателствата на транскултурните преговори
Заключение: Единственият въпрос, свързан с богатството, е какво всъщност да се направи с него?......................251
Нов преглед на трите основни теми Получили сте си парите. Какво следва?
Макроикономически ефекти от последващ провал
Бележки..................................................261
Основните термини.......................................265
За автора на книгата .....................................271

****
Текст от гърба на книгата:
Лесли Немети участва в продажбата и покупката на повече от 100 различни по големина компании като финансов и юридически съветник, а също така и като ръководител.

Има научна степен по икономика, право, международни отношения и бизнес администрация, придобити във водещи канадски университети.

Сътрудничи на компании, разположени на петте континента, в продължение на повече от 25 години. В Канада работи в известни фирми по правни въпроси, а по-късно и в днешната инвестиционна банка SkotiaMcLeod.

През 1992 г. ръководи Унгарската агенция по приватизация. От 1993 г. работи в Световната банка и в продължение на пет години съветва и помага на правителствата на 23 държави в приватизацията и привличането на инвестиции.

През 2000 г. основава компанията Euro-Phoenix Financial Advisors Ltd. и е неин Главен изпълнителен директор. Дейността на финансовата компания е фокусирана главно върху сливания и придобивания.

Занимава се активно и с преподавателска дейност. Чете лекции в Джорджта-унския и Централноевропейския университет предимно по проблемите на водене на преговори.

Участва в много икономически форуми по целия свят, а неговите статии и коментари по въпросите на централноевропейските финанси и конкурентни бизнес проблеми са добре отразявани от световните медии.

Тази книга е необходимо четиво за Всеки, който се интересува от това, как най-ефективно да прехвърли собствеността на компанията си и най-умело да бъде направен преходът и за акционерите, и за фирмата. Тя е богата с примери и практически съвети как да бъдат максимализирани процесите на трансакция и добиване на стойност.

Данте Роскини професор в Harvard Business School, бивш ръководител на Global Equity Capital Markets, Мерил Линч

Цена 20.00 лв.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.