Илиада. Омир

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-2-2019
  •  201

Автор:Омир
Издателство:Народна култура
Страници:678
Корици:Твърди
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 180/250/60 Състояние: Мн. добро
Превод от старогръцки език: Александър Милев, Блага Димитрова

Художник: Александър Денков

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

Съдържание
ИЛИАДА ПРЕЗ ДНЕШНИ ОЧИ. - Б. ДИМИТРОВА 9
Първа песен
ЧУМАТА. ГНЕВЪТ 33
Вт ора песен
СЪН. ИЗБРОЯВАНЕ НА КОРАБИТЕ 55
Трета песен
КЛЕТВИ. ТЕЙХОСКОПИЯ. ЕДИНОБОРСТВО МЕЖДУ
ПАРИС И МЕНЕЛАЙ 85
Четвърта песен
НАРУШАВАНЕ НАКЛЕТВИТЕ. АГАМЕМНОН ПРАВИ
ПРЕГЛЕД НАВОЙСКИТЕ 103
Пета песен
ПОДВИЗИТЕ НА ДИОМЕД. . . 123
Шеста песен
СРЕЩА НА ХЕКТОР И АНДРОМАХА 153
Седма песен
ЕДИНОБОРСТВО МЕЖДУ ХЕКТОР И АЯКС.
ПОГРЕБВАНЕ НА МЪРТВИТЕ 173
Осма песен
СЪБРАНИЕ НА БОГОВЕТЕ. ПРЕКЪСНАТА БИТКА. . . . 191 
Девета песен
ПРАТЕНИЦИ ПРИ АХИЛ. МОЛБИ 213
Десета песен
ДОЛ ОНИЯ. 239
Единадесета песен
ПОДВИЗИТЕ НА АГАМЕМНОН 261
Дванадесета песен
БИТКА ОКОЛО КРЕПОСТНАТА СТЕНА 291
Тринадесета песен
БИТКА ПРИ КОРАБИТЕ 309
Четиринадесета песен
ИЗМАМВАНЕ НА ЗЕВС 337
Петнадесета песен
ОТБЛЪСКВАНЕ ОТ КОРАБИТЕ 357
Шестнадесета песен
ПАТРОКЛИЯ 383
Седемнадесета песен
ПОДВИЗИТЕ НА МЕНЕЛАЙ 413
Осемнадесета песен
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОРЪЖИЕ ЗА АХИЛ 439
Деветнадесета песен
ОТРИЧАНЕ ОТ ГНЕВА 461
Двадесета песен
БИТКА НА БОГОВЕТЕ 479
Двадесет и първа песен
БИТКА КРАЙ РЕКАТА 499
Двадесет и втора песен
УБИВАНЕ НА ХЕКТОР 521
Двадесет и трета песен
ПОГРЕБАЛНИ ИГРИ В ЧЕСТ НА ПАТРОКЪЛ 541
Двадесет и четвърта песен
ОТКУПВАНЕ ТЯЛОТО НА ХЕКТОР 571
БЕЛЕЖКИ - АЛ. МИЛЕВ 599.ИЛИАДА" И ОМИРОВИЯТ ВЪПРОС - АЛ. МИЛЕВ. . 619
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОДИ НА "ИЛИАДА" - АЛ. МИЛЕВ 626
ТРОЯНСКИЯТ ЦИКЪЛ - АЛ. МИЛЕВ 633
АЗБУЧНИК НА СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА — АЛ. МИЛЕВ 647

о1. Илиада-Омир


Категория › Класика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.