Одитът в България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-2-2019
  •  108

Автор:Колектив
Издателство:Сметната палата, Идес, Ивоб
Страници:255
Корици:Твърди
Година:2012
Броя:1
ISBN:9789549254761 Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Отлично
СЪДЪРЖАНИЕ
Димитър Желязков, Член на УС на ИДЕС
Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор
Anotation 12
1. Сметна палата на Република България ВО
2. Новият Закон за Сметната палата - равносметката на една
продължителна реформа 59
Проф. Валери Димитров,
Председател на Сметната палата на Република България
3. Българската Сметна палата изкачва стъпалата на одитния
храм от Лима и Мексико 72
Валери Апостолов,
Заместник-председател на Сметната палата на Република България
4. Седемте аксиоми на финансовия одит в публичния сектор 83
Цветан Цветков, CIA, CGAP
Заместник-председател на Сметната палата на Република България
Anotation 96
1. Възникване на независимия външен финансов одит в България 120
2. Прилагането на Международните одиторски стандарти при
независимия външен финансов одит в Република България 169
Д-р Антон Свраков,
Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор
5. Бъдещето пред oguma u счетоводството в България -
перспективите в развитието на професията 185
Бойко Костов,
Председател на ИДЕС
Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор
Мариан Николов,
Член на УС на ИДЕС
Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор
Anotation 196
3. формирането на професионалната общност на вътрешните
одитори в България 212
4. Предизвикателствата пред вътрешния одит - разбирането
за вътрешен контрол 236
Светлин Вълчев, CIA
Член на УС на ИВОБ
5. Проспективни идеи за управленската отговорност
и вътрешния одит в организациите от публичния сектор 241
Доц. g-р Георги Иванов
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Дългогодишен член на УС, един от създателите на ИВОБ през 2003 г.
6. Вътрешният одитор с нова роля на посланик на корпоративната култура 250
Красимир Логофетов, CIA, CFE


Председател на ИВОБ
***
Ogurrmm 6 България, 2012
Изданието е подготвено от Редакционен съвет, в състав:

От Сметната палата:
Проф. Валери Димитров Валери Апостолов Цветан Цветков Виктория Лазова Таня Куфова

От ИДЕС:
Проф.д-р Стоян Стоянов Ст.н.с.д-р Живко Бонев Д-р Антон Свраков Димитър Желязков Бойко Костов Мариан Николов

От ИВОБ:
Красимир Логофетов Светлин Вълчев Диан Димитров Доц. g-р Георги Иванов
Компилиране и редактиране:
Цветелина Бонева Художествено оформление:
Цветелина Бонева
Предпечатна подготовка и печат "Роел-98" ООД
ISBN 978-954-92547-6-1

Неизползвана книга.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.