Активно дълголетие

  • 1 0
  • (Rated 6 Stars)
  •  8-2-2019
  •  130

ПРОДАДЕНА

Автор:А. А. Микулин
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:111
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Активно дълголетие: Моята система за борба със старостта / А. А. Микулин

Популярен разказ за някои полезни физиологични представи и факти, които всеки човек трябва да знае от младите си години и да помни цял живот.

СЪДЪРЖАНИЕ
Скъпи български читатели 3
Борба за здраве 5
Разказ за академик А. А. Микулин и неговата книга «Активно дълголетие». С. Чумаков. 5
Глава I. Как се раждаше тази книга 11
Глава II. За ролята на клапите във вените 21
Хранене и очистване на клетките 21
Защо природата е създала клапи във вените 23
Хипотеза на автора за ролята на клапите 27
Виброгимнастика 30
Как да бягаме 33
Глава I I I. За ролята на биотоковете 35
Биотокове и обмяна на веществата 35
Волева гимнастика 36
Дихателна гимнастика 36
Волева гимнастика на лицето 40
Гъвкавост, подвижност, масаж 41
Глава IV. Ролята на кислорода в борбата със старостта ... 48
Механизъм на снабдяването с кислород 48
Хипотезата на автора за ролята на електрическите сили в движението
на еритроцитите 49
Какво движи еритроцитите 51
Механизмът на «второто дишане» 51
Последиците на неправилното дишане 54
Здравословно дишане при бягането 57
Глава V. Хранене и потоотделяне 59
Как да регулираме теглото си 59
Дажба за нормалното хранене 62
Колко часа сън са полезни за човека 64
Защо природата е създала потѳотделянето 65
Глава VI. Атмосферното електричество и животът на човека 68
Ролята на йоните 68
Въздухът трябва да се йонизира 70
Йоните против бактериите 71
Какви аеройонизатори са нужни 71
Глава VII. Живот в електрическо поле 75
Зареден ли е човекът с електричество 75
Йоните на влажната земя. 77
Електричество и заземяване на човека 78
Глава VIII. Дневен режим 82
Г'л а в а IX. Как конструкторът на двигатели би конструирал механизма на мускулното съкращение 87
Общи съображения 87
Кой вид енергия се превръща от мускула в механична енергия за
вдигане на товара? 89
Работата се усложнява 96
Как природата е трябвало да построи механизма на волевото съкращение на мускулите 97
Токове на действието 98
Как да се поддържа електрозарядът в органите на човека на определено равнище? 99
Може ли да се провери нашата схема чрез опит? 102
Защо в токовете на действието не се поддържа постоянен потенциал на електроенергията? 103
Заключение 106
Приложение 107
Описание'на изобретението с авторско свидетелство № 65930. . 107
Описание_на изобретението е авторско свидетелство № 115834. 109
АКТИВНО ДЪЛГОЛЕТИЕ
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВИЧ МИКУ ЛИН
Преведе ст. н. с. д-р Николай Големанов, к. м. н. Стилов редактор: Я. Георгиева Нац. рус.; I издание; лит. група III-3 Изд. № 7436

Художник на корицата; Ф. Малеев Художник-редактор: Д. Димчев Технически редактор: Хр. Вълчев Коректор: К. Василева
Дадена за набор на 10. VII. 1978 г. Подписана за печат на 15. VIII. 1978 г. Излязла от печат на 30. VIII. 1978 г.
Формат [60X84/16 Печатни коли: 7. Издателски коли: 6,5,3 Тираж 30100
Държавно издателство «Медицина и физкултура», пл. Славейков 11 — София ДПК «Д. Благоев» — София

бз. а

Категория › Здраве

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.