Въведение въ философията. Часть 2

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-2-2019
  •  53

Автор:С. Л. Франк, Н. Грот
Издателство:Печатница "Спасъ Поповъ"
Страници:84
Корици:Меки
Година:1926
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Добро
Библиотека "Научно-педагогическа библиотека "Лъчи".

... е да кажемъ, че педъ влиянието на философската мисъль отъ науката се вмъква бъ философската система онова, което може да влЪзе въ състава на системата, е самата наука си остава органически завършена. Онова, която влиза въ състам на системата. може да получи, като нейна часть, името умозрителна физика, умозрителна психология, философия на правото или историята и др. т., безъ какво да било. раздробяване на специалната наука и безъ намесата на философията въ законната область на с'пециално—научното изследване. Подире вече, въ-просътъ за туй, дали чзститЪ на системата, свързани съ отд^лнигЬ научни задачи, запазватъ — въ външното имъ изложение—своята относителна са-мостойность, или се поглъщатъ въ непрекжснатия му ходъ—н^ма принципна важность, щомъ е спазено въ единия и въ другия случай единството на основоначалото.

СЪДЪРЖАНИЕ
Психология
Логика
Естетика
Социология
Философия на историята

бз


Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.