Гологаниада: Хумористиченъ романъ

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-2-2019
  •  72

Автор:Константин Гълъбов
Издателство:Българска книга
Страници:480
Корици:Меки
Година:1943
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

 ПЪРВА чясть
1. Между човеци и магарета 5
2. ПанталонджиитЬ 26
3. Петачето 22
4. Кака Спаса пали кандилото 35
5 Уроци по цигулка 45
1. Гологанътъ 53
2. Игра на табла 58
3. Философски разсж.ждения 63
4. Напжтствие 68
5. Бунтовникътъ 72
6. ДветЪ Дебелуши 74
7. Въ неволя 81
8. Старитe даскали 83
9. ЛЪкуване 87
10. Отчаяние 91
11. Сивиникъ 93
12. Некрологъ 97
13. Г-нъ Борсуковъ 99
14. Женитбени намЪрения 103
15. Бай Яковъ и кака Чубра 111
16. Предизборни тревълнения 121
17. Следъ пжтешествието 129
18. Ето го сега въ пл’Ьвнята! 132
19. Пжтища 136
20. Панаирътъ въ Станимака 137
21. Нощни караници 142
22. Панаирджийско произшествие .... 148
23. Ламбаджилъкъ 150
5. Среща съ бунтовника 153
30 По следитЪ на Гологана 156
24. Г-нъ Семковъ 159
25. Гуляй въ Къркодаларъ 169
26. Хоро 176
27. Гологанътъ постжпва въ гимназията. 187
28. Г-нъ Борсуковъ мечтае 192
29. Тоя човЪкъ изпустна железницата. . 202
30. Бай Спасъ въ София 207
31. Спомени. . 213
32. Въ праздна бъчва. 218
ВТОРА часть
1. Неочаквана среща 230
2. Разпиляната кждра 235
3. Сгризани рози 241
4. Рибици-шекеръ. 252
5. Разкритие 257
6. Свадбено предложение 260
7. За малини 263
8. Завъртане на 180° 267
9. Лку зома туййгаса 270
10. Вечерно съзерцание 272
11. Това е било само приказка 275
12. Болшйне 276
13. ДвегЬ в-та. 279
14. Прощално писмо 284
15. Партийно събрание 286
16. Гологанътъ министъръ 292
17. Главниятъ секретарь 301
18. Телефончето 307
19. Диневата кора 312
20. Здравей, Борсуковъ! 319
21. Любовно завоевание 323
22. Воденичарската идилия ....... 326
6. У кака Щавруда 330
7. Гологанътъ тълкува съня си 340
8. Редакционна дейность 344
9. Напустнете класа! 348
10. Социалисти и други -исти 355
11. Виновенъ сте! 363
12. Вампирясване 365
13. Людовикъ XIV 369
14. Погребаленъ ковчегъ 372
15. Въ участъка 379
16. Актьорлъкъ •. 383
17. пртуръ Шопенхауеръ 391
18. Маминка 394
19. Роличка 400
20. Самъ подъ звездигЬ 402
21. Мекици 406
22. Бай Петко Балсамаджията 408
40- Новиятъ благородникъ 412
33. Въ Панаиръ ханъ 415
34. На пжть за Перущица 417
35. Силно вино — силни човеци .... 421
36. Въ избата 426
37. Осиновяване 429
38. ДЪдо Димитъръ 432
39. Великденско прасенце 447
40. Великденско хоро 453
41. Последна ситуация 457
42. По Димитъръ и най-Димитъръ .... 458
43. Последни развръзки 462
44. Епилогъ 470
Послесловие 473
КРАЙ 479

Без драскания и подчертавания в текста.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.