Техника на говора

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-2-2019
  •  71

Автор:Йордан Черкезов
Издателство:Министерство на народното просвещение
Страници:400
Корици:Меки
Година:1945
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 170 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ
стр.
"Няколко думи" от проф. д-р Ст. Младенов. . 5
Предговор 7
Увод 15
ПЪРВп ЧпСТ. ГОВОРЕН АПАРАТ
1. УСТРОЙСТВО НА ГОВОРНИЯ АПАРАТ ... 25
1. Дихателен апарат 26
а) дихателна тръба 28
б) бели дробове 28
в) диафрагма 29
г) гръден кош 31
2. Гръклан 32
а) пръстеновиден хрущял 33
б) щитовиден хрущял 34
в) гласилки 35
г) капаче на гърлото 37
3. Надставна тръба 38
а) гърлена кухина 40
б) устна кухина 40
в) носна кухина 43
2. ГИМНАСТИКА НА ГОВОРНИТЕ ОРЪДИЯ. 45
1. Гимнастика на долн. челюст 45
2. Гимнастика на бърните. ». 46
3. Гимнастика наезика 47
4. Гимнаст, на небната завеска 49
BTOPñ 4ñCT. ДИШЯНЕ
3. КУЛТ КЪМ ДИШАНЕТО У ДРЕВНИТЕ ... 55
4. ТЕХНИКА Hfl ДИШАНЕТО 60
4. Видове дишане 60
5. Правилно дълбоко дишане. 62
6. Хигиена на дишането. . . . 67
5. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 69
(1. Упр. за пра в. дълбоко дишане 69
5. Телесни упражнения 76
TPETft ЧпСТ. ГЛДСКОСЛОВИЕ
I. ПЪРВИЧНО ОФОРМЯВАНЕ НА ГЛАСКИТЕ. 89
II. ГЛАСКИ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК 99
1. Съгласки 99
а) тъмни (негласилкови) съгласки. . . 100
б) ясни (гласилкови) съгласки 100
в) търкави, дълготрайни (полусамогласки) 101
2. Самогласки 103
III. УЧЛЕНЕНИЕ НА СЪГЛАСКИТЕ 105
1. на тъмните избухливи "п*, ,т",
"К-, "ц", "ч* 105
2. на ясните избухливи "б‘,.д" "г" 107
3. на тъмните търкави "ф", ,с",
,ш", "х" 109
4. на ясните търкави "м", "н", "л",
"в", ,з", "ж", "р" 111
IV. У ЧЛЕНЕНИЕ НА САМОГ ЛАСКИТЕ (ВОКАЛИТЕ) 119
6. основни самогласки:,и",»а""у" 119
7. междинни — "o",Be", "ъ*. . 125
ЧЕТВЪРТА ЧпСТ. ПОСТАНОВКА Hñ ГЛАСА
7. ОСНОВЕН ТОН 129
6. лекиучленителниупр 133
а) упражнения със съгласки 135
б) упражнения със самогласки .... 140
в) комбинирани упражнения 145
8. НЕДОСТАТЪЦИ НЯ УЧЛЕНЕНИЕТО .... 147
IV. г ра си ра не 147
V. фъфлене и съскане 149
VI. задънване на самогласките "и", "е", .а", "о", "у" (упражнения с корк) 150
9. БЪРЗОГОВОР 153
л (упражнения със скоропоговорки)
10. РЕЗОНАТОРИ 161
3. гръден резонатор 161
4. г л а в о в резонатор 164
11. РЕГИСТРИ 167
певчески и говорни регистри. 169
12. ЛПОДЖИО 176
13. ТРЕМОЛО 173
14. ВИБРАТО 175
8. ТОНОВ ОБЕМ (построяване на гласа). . . 177
15. у п раж нен и я с п р и м èp т о н. . 179
16. понижаванеи повишаване. 182 3- упражнения с хекзаметър. . 185
9. СИЛА Hfl ТОНА 191
говор пред микрофон 198
10. ГОВОРИН СРЪЧНОСТ 199
7. повишаване и засилване. . . 199
8. повишаване и ускоряване. . 202
9. засилване и ускоряване. . . 205
10. повишаване, засилване и
ускоряване 207
11. СМЕХЪТ 209
ПЕТА ЧАСТ. ИЗГОВОР (произношение)
VII. ОСНОВИ Hfl БЪЛГ. СЦЕНИЧЕСКИ ИЗГОВОР 215
VIII. ФОНЕТИЧ. ЗАКОНИ 3fl ПРОМЕНИ Hfl СЪГЛ. 231
5. краесловно уподобяванена
ясните съгласки 233
6. средисловно уподобяване на
съгласките 238
а) уподобяване на ясни към тъмни. . . 240
б) уподобяване на тъмни към ясни. . . 243
7. промени на съгласките в из¬речението (междусловна фонетика). 246
а) междусловно уподобяване на ясни пред
тъмни •. . 248
б) междусловно уподобяване на тъмни
пред ясни 254
Хернани — В. Хюго (д. V, сц, VI) ... . 334
Света Йоана — Б. Шоу (карт. VI) .... 335
Сид — Пиер Корней (д. I, сц. VI) .... 336
12. ДИпЛОЗИ
Подвигът — ñc. Разцветников (д. II, сц, II). 339
Маскарад — М. Ю. Лермонтов (д. III, сц. II) 341 Сид — Пиер Корней (д. III, сц. IV) ... . 349
Тартюф — Молиер (д. II, сц. Ill) 357
Фуенте Овехуна — Лопе де Вега (д. III, сц. III) 373 Мария Стюарт — Шилер (д. I, сц. VII). . 376
13. РЕЧИ
Реч на Иван Вазов по случай на 50 годишния му писателски юбилей 385
КНИГОПИС 390
ЗНБЕЛЯЗЯНИ ПЕЧНТНИ ГРЕШКИ
ред 3 отдолу " 5 отгоре
" 3 отдолу
" 10 отдолу " 3 отдолу
" 3 отдолу
" 2 отгоре
" 15 отгоре " 2 отдолу
" 14 отгоре " 9 отгоре
излезат вм.
излезат "
и не е в отделни широко повдигане храна на тялото за всички прохдът упознае "
изговорът произнасят "
взискателния "
излязат
излязат
и не в отделни широко—повдигане храна за тялото иа всички проходът опознае изговора изговарят най-добрия
конь а Шилер
Народния театър
На
стр. 8 " 9
" 20 " 50 " 57 » 57 "117 "218 "221 "222 "224
"271
"376
"384, 1 отдолу кон, 2 отгоре Шиллер, Забележка Соф. Народен
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.