Българското възраждане

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  85

Автор:Пантелей Зарев
Издателство:Хр. Чолчевъ
Страници:96
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Добро
Българското възраждане: Характеръ и особеность / Пантелей Зарев

СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.
Вместо предговоръ 4
1. Турския феодализъмъ б
2. Стопанскитe промени като основа на въз¬раждането 12
3. ПросвЪтенъ ренесансъ, подъ хегемонията на българскигЬ търговци 21
4. Политическитe тежнения на заможнитe български търговци 33
5. Економическа основа на националните рево¬люционни борби 47
Vi. Въпросътъ за хегемона при "националните революционни борби 56
1. Тактика и организация на националнитеe ре¬волюционни борби 64
2. Идейни различия при националнитe рево¬люционни борби 75
3. Търновската конституция 87
4. Онаследяване на възраждането 89

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

бз. 70*100*32
Категория › Стари книги

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.