Учебник по електрически измервания

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  167

Автор:Хр. Найденов, М. Клисаров
Издателство:Наука и изкуство
Страници:155
Корици:Меки
Година:1952
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Учебник по електрически измервания. Хр. Найденов, М. Клисаров

СЪДЪРЖАНИЕ
1 Измерителни инструменти за променлив ток
Стр.
1. Особености при измерване на променливотокови величини. • • 3
>. Видове измерителни инструменти за променлив ток 4
1. Термоелектрически измерителни инструменти 5
2. Детекторни измерителни инструменти 8
3. Електронни измерителни инструменти. П
4. Индукционни измерителни инструменти. 13
5. Използуване на шунт и добавъчно съпротивление при измерване на про¬менливотокови величини 19
II. Измерване мощност на променлив ток
6. Измерване активната мощност на еднофазна система 21
7. Ватметри за променлив ток ... ... 21
8. Измерване активната мощност на многофазни системи ........ 29
9. Измерване активната мощност на трипроводна трифазна система с помощта
на два еднофазни ватметъра — скачване на прон-. 34
10. Измерване на реактивна (безватна) мощност 40
11. Измерване на реактивната мощност на еднофазни системи • 42
12. Измерване реактивната мощност на многофазни системи 47
13. Измерване реактивната мощност на трипроводна трифазна система с три
еднофазни ватметъра 51
14. Измерване реактивната мощност на трипроводна трифазна система с два
еднофазни ватметъра. . 52
III. Измерване на различни електрически величини
15. Измерване фактора на мощността 54
16. Уреди за синхронизиране: синхроноскопи и синхронизатори 57
17. Измерване на честотата. Честотомери. . ... 61
18. Измерване на капацитет и на диелектрическа константа. • 66
19. Измерване на индуктивност и на взаимна индуктивност 71
20. Показатели на фазовата поредност на трифазна система. 75
1. Измерване енергията на променливия ток?3. Електромери за променлив ток 78
14 Принцип на индукционните електромери 80
15 Еднофазен индукционен електромер 81
16 Многофазни електромери - - 90
17 Измерване енергията на трифазни системи с еднофазни електромери ... 95
18 Претоваряемост и отстепенуване на електромерите ......... . 98
19 Проверка на електромерите за променлив ток. .... 99
20 Влияние на реактивния ток върху електрическите уредби и мрежи. . •. 103
21 Еднофазни индукционни електромери за реактивна енергия — синус-елек-
тромери, 104
22 Трифазни електромери за реактивна енергия. ’. 1 107
23 Електромери за привидна енергия 115
24 Специални електромери 118
21. Измерителни трансформатори
2. Измерителни трансформатори за ток и за напрежение 122
г-
VI. Записващи инструменти и осцилографи
3. Записващи електрически измерителни инструменти 130
4. Осцилографи 134
VII. Магнитни измервания
5. Измерване силата на магнитното поле 138
6. Измерване на магнитната индукция 141
7. Измерване загубите в желязото. 145
VIII. Измерване на неелектрически величини
8. Измерване с електрически инструменти на температурата, на С02, на силата на осветлението и др 148

о1.бз


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.