Василъ Т. Ковачевъ - Неговиятъ животъ и природонаучна дейностъ

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  64

Автор:Ив. Буреш
Издателство:Печатница "Художник"
Страници:14
Корици:Меки
Година:1928
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. добро
Василъ Т. Ковачевъ. Неговиятъ животъ и природонаучна дейностъ / Ив. Буреш

Библиотека: Отделенъ отпечатъкъ от Трудове на Българското Природоизпитателно Дружество. Кн. 13 (1929)

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

Василь Т. Ковачевъ
Неговиятъ животъ и природонаучна дейность*

отъ Д-ръ Ив. Бурешъ.

Отиде си незабелязано още единъ отъ виднитЪ тружен-Ци на естествените науки въ България, заслужилия за проучването отечествената фауна, флора и преистория, дългого-Д^ишниятъ гимназияленъ учитель, директоръ и инспекторъ по ^стественигЬ науки Василъ Т. Ковачевъ.

Почина той сломенъ отъ грозна болесть, почина далечъ с>тъ центъра на науката въ България, на 3 августь 1926 г. въ градъ Русе. Изоставенъ отъ всички, изолиранъ поради бо-Пестьта си отъ приятели и общество, загубилъ здравия сми-с;ълъ за животъ и окржжающата го ср^да, той печално до-ЧзживЪ последнитЬ дни отъ своя животъ въ Русенската дър-Н

бз,
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.