Временна инструкция за тактическата употреба на големи единици

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  49

Автор:Колектив
Издателство:Армейски военно-издателски фонр
Страници:136
Корици:Меки
Година:1923
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 240 Състояние: Мн. добро
Временна инструкция за тактическата употреба на големи единици

Нечетена книга. Страниците трябва да се срежат.

Превод от френското издание: Цв. Попов

СЖДЖРЖЯНИЕ
Стр.
Служебно писмо от Комисията до Министра на Войната 3
Общи бележки 10

ОТДЕЛ I
Командването
Член 1. — Организация на командването 11
" 2. — Органи на командването 12

ОТДЕЛ II
Средства за действие
Глава I — Свойства и обща организация на разните родове
войски и служби
Член 1. — Пехота и бойни кола. . 15
» 2. Артилерия 17
1. — Конница 19
2. Инженерни войски 20
3. Вжздушни войски (Аеронавтика) 21
4. — Служби, общи начала 23
5. Служба за свржзките 24
6. Служби по снабдяването и подджржането 24
*.9. — Превозни служби • » 25
1. — Служби за подджржане реда 26
2. — Охранителна служба, протиаошпйонска служба, служба
за пресата и пропагандата • 26
Глава 11 - Свойства и обща организация на големите единици
Член 1. — Пехотна дивизия 26
2. — Корпус. . . , 28
" 3. — Армейски отряд 30
14 — Армия •. 31
15 — Конна дивизия 32
16 — Конен корпус 33
17 - Вжздухоплавателна дивизия 34
18 — Общи резерви. . . . 35

ОТДЕЛ III
Тактическа употреба на големите единици Глава I — Началник, — планове, — заповеди.
Член 1. — Началник 37
1. — Планове 38
2. — Инструкции и заповеди •. 39
3. — Вржзка ^ 40
5- — Спазване тайна на действията 40
Глава II — Охрана
Член 1. — Елементи на охраната 41
2. — Органи за добиване сведения 42
3 — Охрана през време на маршовете 43
7. — Охрана при спиране •. 44
8. — Отбрана против въздушни сили 45
Глава III — Превозвания — маршове — спиране
Член 1. — Превозвания 45
3. — Маршове 47
4. — Спиране. . . 49
Глава IV — Бой
Член 1. — Общи начала ..... 51
19 — Картина на боя 52
20 — Елементи на боя 54
Глава V — Бой ма армията
- V
Нападение
Член 1. Предварителни действия 57
" 2. Влизане в съприкосновение и започване на боя. . •. 60
4. Водене на боя 62
" 4. — Използване на успеха 65
II Отбрана
Член 1. Организация на отбраната 66
" 2. — Водене на боя. • • 70
" 3. — Сменявания: 72
5. Маневриране за отстъпление 73
" 5. Затвърдяване 73
*
Глава.VI — Бой на корпуса
a) Нападение
Член 1. Приближаване 74
" 2. Влизание в съприкосновение и започване боя .... 76
3. --Водене на боя 77
4. — Случай, когато противника се намира в движение ... 79
b) Отбрана
Член 1. Организация на отбраната 80
" 2. Водене на боя 82
Глава VII — Бой на дивизията
I Нападетелен бой
Член 1. Приближаване 86
2. Влизание в съприкосновение и започване боя .... 86
3. Атака 87
4. Използане на успеха. — Случай на неуспех 92
" 5. Огнйове 93
9. — Командване 96
10. — Случай, когато противника се движи 98

бз
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.