Антична история на Гърция и Рим

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-2-2019
  •  65

Автор:А. В. Мишулин
Издателство:БРП (комунисти)
Страници:448
Корици:Меки
Година:1945
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Добро
Антична история на Гърция и Рим. А. В. Мишулин

Укрепена книга.

СЪДЪРЖАНИЕ
Първа част ИСТОРИЯ HR ГЪРЦИЯ
Най-стара Гърция
Стр.
1. Класиците на марксизма за културното антично наследство 7
2. Проблеми на марксисткото изучаване на древността. . 10
3. Географски преглед на Гърция -13
4. Археологически изследвания на Гърция. . . .16
5. Данни за критско-микенската култура 17
6. Социален строй на Крит и в Микене 21
7. "Илиада" и Одисея" 22
8. Гръцкото общество през героичния п^иод ... 29
'9. Образуване на държавата-полис • •.34
10. Гръцка религия /. . . . .36
Образуване на робовладелските държави в Гърция
4. Колонизацията в VIII—VI в. преди н. е. и нейните причини. 40
5. Култура на малоазийските колонии 45
6. Възникване на тиранията в гръцките градове-държави. 48
7. Спарта 51
8. Атинска държава 55
9. Реформи на Солон, Пизистрат и Клистен в Атина. . 58
Гръко-персийски войни и възникване на Ятинската морска държава
1. Буржоазните теории и марксизмът при оценката на антич-
ната икономика 65
2. Персия и експедицията й в Скития 72
3. Произход и развой на гръко-персийските войни ... 80
4. Атински морски съюз 87
5. Атина и Спарта след гръко-персийските войни ... 91
Робовладелската демокрация по времето на Перикъл; Пелопонезка война
1. Растеж на Атинската държава 92
2. Политическа борба в Атина 95
9. Робовладелска демокрация 98
10. Дейност на Перикъл 100
11. Произход на Пелопонезката война 103
12. Пелопонезка война 105
13. Експедицията на Ялкивиад и поражението на Атина. . 108
14. Класова борба в Гърция; бягство на робите. . . .112
15. Въстания на робите и надигане на беднячеството. . .118
Гръцката култура през класическия период
10. Митотворчество, култ и религия на гърците. . . .126
11. Гръцка литература. 131
12. Гръцки театър: драма и комедия 133
13. Гръцко изкуство 141
14. Зачатки на историческо знание 145
15. Логографи 148
16. Историци: Херодот, Тукидид, Ксенофонт. . . .151
17. Гръцка натурфилософия (Ионийска школа). . . .155
18. Сократ, Платон и Аристотел 160
Гърция в периода на македонското владичество и нейното падане
6. Борбата на гърците за независимост 169
7. Македония и Гърция при Филип 171
8. Александър Македонски и неговите походи. . . .176
9. Разпадане на Ялександровата монархия 179
10. Политически съюзи в Гърция в периода на нейния упадък;
Яхейски съюз. J. . 182
11. Етолийски съюз и неговата външна политика. . . 190
12. Социални борби в Гърция и завоюването й от Рим. . 195
13. Култура на елинизма 199
Втора част ИСТОРИЯ НЯ РИМ
Възникване на Римската държава
3. Основни периоди в -развитието на западното Средиземно¬морие 205
4. Географски преглед на Италия 207
5. Население и култура на древна Италия ; етруски. . . 208
6. Легенда за възникването на Рим 212
7. Борба на плебеи и патриции 218
8. Рим и Запад ; договор с Картаген от 509 г 221
16. Подчиняване на Италия от Рим 22i
17. Религиозни представи на римляните 233
Римската република и нейното разширение
19. Картаген 236
20. Първа Пуническа война (264—241 г. преди н. е.). . 239
21. Втора Пуническа война (218—201 г. преди н. е.). . 241
22. Поход на Ханибал 244
23. Завоюване на Македония и Гърция (200—146 г. пр. н. е.). 250
24. Трета Пуническа война (149—146 г. преди н. е.). . . 254
25. Подем на робовладелската икономика 256
26. Робство и неговото развитие 260
27. Извори на робството. 263
10. Разоряване на селячеството ; подготовка на социалните движения 267
Въстания на робите и аграрно движение на Гракхите; Суланска реакция
14. Положение на робите ; първи форми на борба. . 271
15. Първото Сицилийско въстание на робите .... 279
16. Селското движение и реформите на Гракхите 285
17. Въстания на робите в Италия и Гърция .... 291
18. Освободително движение на Яристони». .... 292
€. Второ въстание на робите в Сицилия 296
9. Въстание в Нтика и в Боспорското царство. . . 302
10. Издигане на Марий^ акция на италийците .... 303
11. Диктатура на Сула 307
10. Борбата на Испания срещу Рим; Вириат и Серторий. . 310
Въстание на Спартак
1. За произхода на Спартак 314
2. Спартак в буржоазната наука 316
3. Рим в навечерието на акцията на Спартак .... 318
4. Първи успехи на Спартак 321
5. Поход към Алпите 324
6. Акцията на Крас и гибелта на Спартак 32!>
7. Военното изкуство на Спартак 32/
8. Размер и масовост на въстанието 329
9. По въпроса за програмата на Спартак 33.’
10. Причини за разногласията между водачите. . . 331
Криза в Римската диктатура и установяване на робовладелска диктатура
18. Политическа криза в републиката. . . . . . 339
19. Помпей 344
20. Заговор на Катилина срещу републиката. . . . 347
21. Цезар и първият триумвират 356
22. Диктатура на Цезар 358
23. Втори триумвират и възникване на империята. . . 361
Римската култура в края на републиката и началото на империята
28. Гръцко влияние върху римската култура .... 365
29. Римската литература през 1 в. преди н. е.—И в. от н. е. . 369
30. Римска архитектура 374
31. Сценично изкуство 376
32. Наченки на науката в Рим 379
33. Римското училище и възпитанието на младежта. . . 382
34. Римски историци 385
35. Римско право 390
36. Други страни на римската култура 394
Римска империя
19. Принципат на Август 396
20. Римската империя през I—li в. от н. е 404
21. Поява на християнството 413
22. Криза в робовладелската система ; произход на колоната 421
23. Въстания в Римската империя през III—IV в. ... 424
24. Реформи на Диоклетиан и Константин 433
25. Падане на Западната Римска империя 436
Хронологическа таблица към курса на антична история на Гърция и Рим 440
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.