Лекции върху Маркс-Ленинизма

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-2-2019
  •  69

Автор:Колектив
Издателство:Агитроп про Околойския комитет на Р. П. (к)
Страници:166
Корици:твърди
Година:1946
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Лекции върху Маркс-Ленинизма (За курсове, кръжоци, самообразование и др.)

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Марксленинско учение за партията or стр. 5— 24
2. Основите на историческия материализъм стр. 24— 40
3 Капитализъм и социализъм стр. 40— 52
4. Димитър Благоов — Дядото стр. 52— 57
5. Владимир Илич Ленин стр, 57— 72
6. Съветската страна стр. 72— 77
7. Кратка история на Р. М. С. стр. 77— 95
а) Класово младежко движение преди създа¬
ването на Р. М. C. стр. 77— 83
б) Към основаването на Р. М. С. Начален
период стр. 83— 87
в) Р. М, С през Левосектанския период стр. 87— 91
г) Р. М. G. през периода на нар. фронт стр. 91— 95
8. Критика на анархизъма и анархо-кумунизъма
в произведенията на Маркс, Енгелс, Ленин и
Сталин от Емилиан Ярословски стр. 95—101
9. Каква роля изиграха анархистите в испанската
война от 1936—1939 год. от Рубен Леви стр. 101 —104
10. Против авархизъма сгр. 104—111
11. Принципа на анархизъма. Критика на анархи-
стическите принципи стр. 111—116
12. пнархихъма на практика стр. 116—120
13. Мпит на Съветския Съюз 1917—1920 год. стр. 120—125
14. Колхози, совхози и М. Т. С. стр. 125—134
15. М, Т. С. стр. 134-138
16. Кооперативното стопанисване у нас стр. 138—162
17. План за кръжочна и самостоятелна работа стр. 162—166
а) План за областни курсове стр. 164—165
б) План за околийски курсове (от 5—10 дена) стр. 165—166
в) План за градски курсове стр. 166—

***
ПРЕДГОВОР
Предвид повишеният интерес на българския народ към идеологията на Работническата партия (к), предвид голямата необходимост от политическа просвета за нашите партийни членове и острата нужда за материали за Маркс-Ленинските курсове и кръжоци, агитиропът при околийският комитет на партията събра и отпечати е настоящата книга изпратените от Областния и Централния комитет на партията и Р. М. С. лекции и доклади по отделни политически, стопански и други въпроси,

Препоръчваме книгата на всички отечествено-фронтощи, на всички членове на Работничевката партия и Р. М. С. и на всички ония, които желаят да се запознаят по отблизо с основните въпроси на Маркс-Ленинизма.

И. II. 1946 год. гр. Кюстендил.
От Агитпропа.

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
П. с. к! БЗ Лекции-върху-Маркс-Ленинизма
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.