Въведение в програмирането посредством Фортран

  • 1 0
  • (Rated 10 Stars)
  •  5-2-2019
  •  118

Автор:Волгганф Шпис, Фридрих Райнганс
Издателство:Техника
Страници:230
Корици:меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Въведение в програмирането посредством Фортран / Волгганф Шпис, Фридрих Райнганс

Превод от второто немско издание: Румяна Киркова, Заре Зарев
Съдържание
1. Въведение в програмирането 11
1.1. Програмен пример 11
1.2. Кратко описание на цифровите изчислителни машини 22
2.1. Структура 22
2.2. Представяне на информацията 26
1.3. Програмни езици 30
1.4. От проблемата към решението 34
1.5. Примери — упражнения 38
Î. Общи положения
1. Формално представяне на данни и инструкции 43
4.1. Променливи и константи 43
4.2. Имена и знаци 43
4.3. Инструкции 44
4.4. Бланка за кодиране и перфокарти 44
4.5. Типове данни 47
4.6. Определяне на типовете данни 4g
4.7. Примери — упражнения 50
5.1. Аритметични инструкции 51
6.1. Аритметични операции 51
6.2. Последователност на пресмятането 53
6.3. Тип на един израз 55
у 2.2.4. Примери — упражнения 58
5.2. Булеви изрази ’ ". ’ 5]
2.3.1. Логически операции 61
2.3.2. Операции за сравнение 62
2.3.3. Последователност на пресмятането 64
2.3.4. Примери — упражнения 65
5.3. Индексирани променливи 66
2.4.1. Какво представлява една индексирана променлива? 66
2.4.2. Определяне размерността на полето 68
2.4.3. Пресмятане с индексирани променливи 70
2.4.4. Примери — упражнения 72
5.4. Прости инструкции за въвеждане и извеждане 74
2.5.1. READ. . 74
2.5.2. write!!!!!!!!! и
2.5.2.1. Извеждане на числени стойности 77
2.5.2.2. Извеждане на текстове 78
2.5.2.3. Транспорт на хартията на печатащото устройство .... 79
2.5.3. Зьвеждане и извеждане на полета 81
2.5.4. Примери — упражнения 82
3. Структура и изпълнение на ФОРТРАН-програма 85
3.1. Управляване изпълнението на програмата вътре в един сегмент
3.1.1. Инструкции за преход
3.1.1.1. Безусловно GOTO
1.6. Условно GOTO 86
1.7. Assigned GOTO 87
2.3. IF-инструкция 88
2.4. DO-инструкция 89
4.8. Прост DO-цикъл 89
4.9. Инструкция CONTINUE 92
4.10. Вместени DO-цикли (цикъл в цикъл) 93
2.5. Инструкции PAUSE и STOP 95
2.6. Примери — упражнения 96
5.5. Структура на програмата 1°1
6.4. Главна програма 104
6.5. Функции,04
2.3.5. Стандартни функции 1°+
2.3.6. Определяеми функции 106
2.3.7. FUNCTION-подпрограми 108
2.3.8. Полудинамични полета 113
6.6. SUBROUTINE-подпрограми 11 ‘
6.7. Подпрограми като аргументи и инструкция EXTERNAL. . . . 1Ь
6.8. Пресметнати обръщения и връщания 1Н
6.9. Примери — упражнения 1?~
5.6. Запаметяване на данни и техния транспорт
2.4.5. Инструкция COMMON ■
2.4.6. Инструкция EQUIVALENCE
2.4.7. Задаване на начални стойности с помощта на инструкция DATA
2.4.8. Последователност на инструкциите в един програмен сегмент. Примери — упражнения. Въвеждане и извеждане на данни ис
2.5.5. Записи с данни и полета с данни 1
2.5.6. Спецификации на полета с данни 1.
2.5.2.4. Спецификации на полета за числа 15.
3.2. Числа от тип INTEGER 152
3.3. Числа от тип REAL 152
3.4. Числа от тип DOUBLE PRECISION 156
3.5. Числа от тип COMPLEX 156
2.5.2.5. Спецификация на полета с булеви данни 157
2.5.2.6. Спецификация на полета с текстова информация 158
3.1.2. Текстови константи 158
3.1.3. Текстови променливи 161
2.5.2.7. Спецификация на полета за интервали 162
2.5.2.8. Примери — упражнения 163
2.5.7. Опрерации за въвеждане и извеждане 165
3.1.1.2. Инструкции READ и WRITE 165
4.3.1.1. Въвеждане и извеждане по формат 166
4.3.1.2. Въвеждане и извеждане не по формат 168
4.3.1.3. Списъци за въвеждане и извеждане 172
4.3.1.4. Въвеждане и извеждане чрез стандартни устройства. . 173
3.1.1.3. Допълнителни инструкции за въвеждане и извеждане за приферните устройства 174
4.3.2.1. Инструкция REWIND 174
4.3.2.2. Инструкция BACKSPACE 175
4.3.2.3. Инструкция ENDF1LE 175
Примери — упражнения 176
5. • гьгване за машинно обработване на една ФОРТРАН-програма J80
LÍ. Транслиране
5-1 Откриване на грешки
5 5 Програми, изискващи голяма памет 184
5.4. Операционни системи
Пгв-'ожения jgg
А Таблици jg6
Б Преглед на инструкциите на ФОРТРАН-базис и ФОРТРАН-стандарт! 190
В Решения на упражненията 202
Г Списък на най-важните програмни примери 223
Изсолзувана литература 225
Азе- чен указател 226

Забележка: Неизползвана книга.
О2. Въведение-в-програмирането-посредством-Фортран
Категория › Компютърни

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.