Маслонапълнени кабели за 110 kv

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-2-2019
  •  151

Автор:Генади Макиенко, Лев Попов
Издателство:Техника
Страници:143
Корици:меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
Маслонапълнени кабели за 110 kv / Генади Макиенко, Лев Попов

Книгата съдържа сведения за конструкциите на маслонапълнените кабели и муфи за 110 kV, подхранващата апаратура, технологията на монтажа па кабелните линии й използуваното обзавеждане, а също и за тяхната експлоатация. Дадени са сведения за материалите, използувани при производството на кабелите и при монтажа на линиите.

Книгата обобщава опита на кабелните заводи, монтажните и експлоатационните организации и е предназначена за електромонтажници, майстори и електромонтьори, заети с монтажа и обслужването на електропреносните кабелни линии
ГЕНАДИЙ ПЕТРОВИЧ МАКИЕНКО ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ попов

Маслонаполненные кабели на 110 kV
© Издателство "З-н е р г и я", М., 1979 г.
© Георги Богданов Александров, преводач, 1981 с/о Jusaufor, Sofia

***
ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ
Предлаганият превод на книгата "Маслонапъл-пени кабели за 110 kV" от Г. П. Макиенко и Л. В. Попов разглежда въпроси, които са актуални за нашата енергийна система. Те ще представляват интерес за кадрите, които работят в областта на монтажа и експлоатацията на кабелните мрежи за в. н.

Съдържанието на книгата съответствува на съвременните проблеми на специалността и на ня-. кои тенденции в развитието й, чиито първи стъпки на развитие и внедряване сега се правят у нас. Сигурността на захранването на нашите големи градове и крупни промишлени обекти ще зависи до голяма степен от начина на монтажа и експлоатацията на кабелните линии. Именно поради тези причини това издание е много навременно и актуално. Основната му цел е да окаже практическа помощ на ръководителите и електромонтажниците, които се занимават с високоволтовите кабелни мрежи. То може да служи и като основа за организиране на експлоатацията на такива кабелни мрежи.

Книгата няма претенции за изчерпателно издание в областта на монтажа и експлоатацията на кабелните мрежи 110 kV, но в замяна на това е компактна, съобразена с новостите и главно с практическите нужди.

Преводът на книгата е направен от първото съветско издание от 1979 г.

София, 30. IX. 1980 г. Преводачът

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 4
1.1. Област на приложение и класификация на кабелите 5
1.2. Конструкции и характеристики на кабелите ... 10
1.3. Полагане на кабелите 29
1.4. Кабелни муфи 47
1.5. Подхранваща апаратура за кабели 88
1.6. Експлоатация на кабелните линии 97
1.7. Материали, използувани при производството на кабели и монтаж на кабелни линии 131
Приложения 137
Литература 143

МАСЛОНАПЪЛНЕНИ КАБЕЛИ ЗА 110 kV
Автори Генади Петрович Макаенко Лев Викторович Попов Преводач инж. Георги Б. Александров Първо издание Националност руска " АО 9533122211 К°Д 03 3157-1-81- Издателски Ns 12916
Научен редактор инж. Веселин Б. Шопов Художник Петър Петру нов Художник Мария Димитрова Технически редактор Любчо Иванчев Коректор Станка Митева
Дадена за набор на 27. II. 1981 г.
Подписана за печат на 10. VIII. 1981 г.
Излязла от печат на 30. VIII. 1981 г.
Формат 70x100/32 Печатни коли 9 Издателски коли 5,83 УИК 6,44
Тираж 1600 + 90
Държан но издателство "Техника", бул. Руски № 6, София Държавна печатница "Г. Димитров", Ямбол

Забележка: Неизползвана книга.
О1. Маслонапълнени-кабели-за-110-kv
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.