Елeктрически машини с малка мощност

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-2-2019
  •  162

Автор:Ганчо Божилов, Манчо Дойчинов
Издателство:Техника
Страници:337
Корици:меки
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
Елeктрически машини с малка мощност / Ганчо Божилов, Манчо Дойчинов

СЪДЪРЖАНИE
1
Колекторни електродвигатели
1-1. Устройство, видове и схеми на включване 3
1-2. Котвени намотки 16
1-3. Неизправности и откриването им 32
1-4. Ремонт на колекторните електродвигатели 47
1-5. Изчисления при пренавиване на колекторните електро¬двигатели 59
1-6. Технически и намотъчни данни на колекторни електро¬двигатели, произведени у нас 67
1.1. 7. Технически и намотъчни данни на колекторни електро¬двигатели, произведени в други страни 71
2
Асинхронни електродвигатели
1.2. 1, Устройство, видове и схеми на включване 108
2-2, Статорни намотки. . . 138
2-3. Неизправности и откриването им 161
2-4- Ремонт на асинхронните двигатели 170
2-5. Изчисления при пренавиване на асинхронните елек¬тродвигатели 171
2.1. 6. Технически и намотъчни данни на асинхронни електро¬двигатели, произведени у нас 185
3
Микромашини за автоматика
2.2. 1. Устройство, видове и схеми на включване 257
3-2. Технически и намотъчни данни на микромашини за ав¬томатиката, произведени в СССР и у нас 272
Приложения ... ................. .309
22 Електрически машини 337

***
УДК 621.313-181. 4. 004
Електрическите машини с малка мощност (микро-машини) се употребяват извънредно много. Те намират широко приложение в промишлеността, селското стопанство, комуналните заведения, бита, автоматиката и изчислителната техника. Поради това производството им започва да добива все по-големи размери. Нараства и разнообразието от конструкции, типове, мощности, принципи на действие и схеми.

Към електрическите машини с малка мощност в най-общ смисъл е прието да се отнасят машините с мощност до 1 kW. Принципите на действие на различните видове машини с малка мощност са същите, както и на нормалните електрически машини.

В тази книга се дават, някои характерни особености и справочни данни за схемите, намотките, неизправностите и ремонта на електрическите машини с малка мощност, необходими при експлоатацията и ремонта им.

Забележка: Неизползвана книга.
О1. Елeктрически-машини-с-малка-мощност
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.