Кранове. Библиотека на електромонтьора

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-2-2019
  •  252

ПРОДАДЕНА

Автор:Р. Балканджиев, Г. Бъчваров
Издателство:Техника
Страници:207
Корици:меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
Кранове / Р. Балканджиев, Г. Бъчваров

Библиотека на електромонтьора

СЪДЪРЖАНИЕ
1
Общи сведения за механическата част на крановете
1.1. Класификация на крановете 9
1.2. Режими на работа на крановите механизми 14
1.3. Съставни части на крана — предназначение и описание. . 22
а. Гъвкави подемни елементи (вериги и въжета) ... 22
б. Ролки, полиспасти и барабани 27
в. Приспособление за хващане 27
г. Застопоряващи и спирачни устройства 30
д. Релси и ходови колела 33
е. Основна ферма (мост) 34
ж. Кранови колички и лебедки 34
з. Редуктори 37
2
Електрическа част на крановете
2.1. Условия на работа и изисквания към електрообзавежда¬нето на крановете 38
2.2. Крановн електродвигатели 40
2.3. Контролери 53
2.4. Релейна контакторна апаратура 61
2.5. Защитни табла 71
2.6. Крайни прекъсвачи 73
2.7. Товароподемни електромагнити 77
2.8. Спирачни електромагнити и електрохидравлични тласкачи 80
2.9. Пуско-регулиращн съпротивления 88
2.10. Токозахранване 93
2.11. Електрически схеми 103
а. Условни означения 104
б. Електрическа схема на телфер 104
в. Симетрична реверсивна електрическа схема за кранов механизъм 113
г. Несиметрична електрическа схема със спускане при
спиране чрез противовключване и чрез еднофазно свър¬зване 116
д. Електрическа схема със спирачен генератор .... 119
е. Електрически схеми с регулируеми електрохидравлич-
ни спирачки 125
ж." Електрическа схема на мостов кран с кука 127
з. Електрическа схема на грайферен кран 130
и. Електрическа схема за изключване при скъсани главни
L тролеи 134
к.^Електрическа схема за осветление на кран 136
л. Електрическа схема за дистанционно повикване на кран или на електротелфер 138
3
Монтаж и експлоатация на електрическата част на крановете
1.4. Монтаж на електрическата част на крановете 143
а. Подготовка за монтаж 143
б. Монтиране на електрообзавеждането 145
в. Електрически проводници 147
г. Проверками настройка на електрическите апарати. . 149
1.5. Обслужване 'на крана 154
а. Задължения на крановика 154
б. Ежедневно обслужване 155
в. Управление на крана 157
г. Характерни повреди в механизмите и отстраняването
им ' 158
1.6. Поддържане и ремонтиране на крановото електрообзавеж¬дане 159
а. Организация на поддържането и ремонта 159
б. Ремонтиране на електродвигателите 172
в. Ремонтиране и регулиране на контролерите 173
г. Ремонти и регулиране на релейни контакторни апа¬ратури 177
д. Ремонти и регулиране на спирачни електромагнити. 178
е. Ремонтиране на крайните прекъсвачи 179
ж. Ремонтиране на съпротивления 180
з. Ремонтиране на други апарати 181
и. Ремонтиране и поддържане на тролеите 181
1.7. Общи изисквания иа техниката на безопасност при екс¬плоатация и ремонтиране на електрическата част на крана 182
а. Поражение от електрически ток 182
б. Първа помощ на пострадал от токов удар 185
в. Мероприятия за личната безопасност на крановика. 191
г. Мероприятия за безопасност на цеховия персонал. . 193
д. Правила на противопожарната безопасност 195
4
Справочни таблици

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Липсва титулната страница.
О1. Кранове

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.