Предпазнонапреженова и предпазнотокова система

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-2-2019
  •  122

Автор:Божан Орозов
Издателство:Техника
Страници:196
Корици:меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
Предпазнонапреженова и предпазнотокова система / Божан Орозов

СЪДЪРЖАНИЕ
1.1. Увод
1.2. Защитно изключване
1.2. Предназначение 8
1.2. Основни елементи 10
1.2. Основни изисквания 11
1.2. Област на приложение на защитното изключване. . 13
1.2. Определяне на понятията "корпусно напрежение",
"допирно напрежение" и "напрежение на заземителя". 14
1.3. Въздействие на електрическия ток върху човешкия организъм
1.3. Особености на действието на тока върху живата тъкан 21
1.3. Поражения от електрически ток 22
1.3. Механизъм на смъртта от електрически ток .... 23
1.3. Електрическо съпротивление на човешкото тяло. . . 24
1.3. Влияние на продължителността на действието и стой¬
ността на тока, протекъл през човека за изхода от поражението 27
1.4. Предпазно напреженова система (ПНС)
1.4. Предназначение 36
1.4. Създаване и принцип на действие 36
1.4. Приложение 42
1.4. Схеми на свързване и изисквания към тях 43
1.4. Изпитване на ПНС 68
1.4. Област на приложение на ПНС 70
1.4. Оценка на ПНС 72
1.4. Грешки при монтажа 74
1.5. Предпазнотокова система (ПТС)
1.5. Определения 80
1.5. Историческо развитие и принцип на действие .... 82
1.6. Устройство на автоматични предпазнотокови прекъсва¬чи (ПТП) 87
1.7. Обозначения на ПТП 105
1.8. Предпазване срещу попадане под напрежение на кор¬пуса на ПТП •. . . . 106
1.9. Условия, на които трябва да отговарят изключващите
възможности на ПТП 106
1.10. Схеми на свързване 108
1.11. Изпитване на ПТП 163
1.12. Избор на ПТП 176
1.13. Област иа приложение на ПТС 183
1.14. Недостатъци на ПТС 191
Заключение 192
Литература 192

БИБЛИОТЕКА НА ЕЛЕКТРОМОНТЬОРА
ПРЕДПАЗНОНАПРЕЖЕНОВА и ПРЕДПАЗНОТОКОВА СИСТЕМА
Първо издание
Автор инж. Божан Владимиров Орозов
Рецензенти: Доц. инж. Евтим Найденов инж. Тончо Г ригоров Научен редактор инж. Веселин Шопов Худож¬ник-редактор Лиляна Басарева Технически редактор Дора Мечкова Коректор Станка Стаматова
Ладенй за набор на 25. VI. 1973 г. Подписана за печат на 26. XI. 1973 г. Излязла от печат на сО. XII. 1973 г. Формат 71X100/32 Издателски №8248 Тематичен №1391/1973 г.
Печатни коли 12,25 Издателски коли 7,29 Тираж 4089 бр.
Държаwnо издателство "Техника* бул. Руски № 6, София Държавна печатница Ямбол, пор. №111

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.
О1. Предпазнонапреженова-и-предпазнотокова-система
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.