Трусове във властта

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-2-2019
  •  110

ПРОДАДЕНА

Автор:Алвин Тофлър
Издателство:Народна култура
Страници:539
Корици:меки
Година:1996
Броя:1
ISBN:9540401127 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Трусове във властта / Алвин Тофлър

Личен увод
"Трусове във властта" е кулминацията на двадесет и пет годишни усилия да проумея изумителните промени, които ни тласкат в XXI век. Тя е последната книга от трилогията, започнала с "Шок от бъдещето", продължила с "Третата вълна" и сега е завършена.

Всяка от тези три книги може да бъде метена сама за себе си като самостоятелен труд. Но заедно те образуват интелектуално цяло. Главната им тема е промяната: какво става с хората, когато цялото им общество рязко се преобрази в нещо ново и неочаквано. "Трусове във властта" е продължение на анализа в предхождащите я книги, но съсредоточава вниманието върху възхода на нова система на властта, която идва да замени индустриалното минало.

За да опишат сегашните бързи промени, масмедиите ни обстрелват с мълнии безразборна информация. Експертите ни затрупват с купища тясно специализирани монографии. Прогностици популяризатори съставят дълги списъци от безразборни тенденции, без какъвто и да е модел, който да ни покаже тяхната взаимна обвързаност или силите, които може да ги отклонят. Поради това самата промяна започва да ни изглежда анархична, даже побъркана.

Тази трилогия, напротив, изхожда от презумпцията, че сегашните главоломни промени не са хаотични или произволни, както сме склонни да вярваме. Според нас зад външното проявление на основните събития има не само отчетливи тенденции, но и установими сили, които формират тези събития. Ако разберем тези тенденции и сили, ще стане възможно да се справяме с тях стратегически, а не разпокъсано и поединично.
Но за да проумеем сегашните огромни промени, за да мислим стратегически, ни е нужно нещо много повече от откъслечни информации, клипове и списъци. Трябва да видим как различните промени се отнасят една към друга. "Трусове във властта", подобно на двете предхождащи я книги, предлага ясен и всеобхватен синтез — цялостен образ на новата цивилизация, която сега се разпростира върху нашата планета.

Следователно тази книга се прицелва към утрешните горещи точки, към конфликтите, които ни предстоят при сблъсъка на новата цивилизация с дълбоко окопалите се сили на старото. В "Трусове във властта" твърдим, че наблюдаваните досега поглъщания и реконструкции на корпорации са само първите залпове в много по-големи, твърде различни от сегашните битки в деловия свят, които предстоят. Нещо повече, в книгата застъпваме позицията, че катаклизмите, които наблюдаваме напоследък в Източна Европа и в Съветския съюз*, са само патрулни схватки в сравнение с идващите всеобщи борби за власт. А и съперничеството между Съединените щати, Европа и Япония още не е достигнало пълната си сила.

Накратко, "Трусове във властта" е книга за приближаващите своята кулминация борби за власт, които ще съ-пътствуват залеза на световното господство на индустриал-ната цивилизация, и за възхода на нови сили, които се възправят все по-внушително над света.

За мен "Трусове във властта" е връх, до който се изкачих в края на едно обаятелно пътешествие. Преди да продължа обаче, искам да направя едиСо лично обяснение. Това пътешествие не извърших сам. Цялата тази трилогия от замислянето до завършването и има един необявен съавтор. Тя е продукт на съвместната работа на две глави, не само на моята, въпреки че аз бях писачът и и аз бях този, който получи всичките похвали и критики.

Съавторът ми, както мнозина вече знаят, е най-добрият ми приятел, спътник в живота и партньор, любимият ми човек вече четиридесет години — Хайди Тофлър. Каквито и да са слабостите на тази трилогия, те щяха да са далеч
* Оригиналното издание на книгата е от началото на 1991 г. преди опита за преврат срещу Горбачов и разпадането на СССР. — Б. изд.
по-големи без нейната скептична интелигентност, без нейната интелектуална прозорливост, без нейната редакторска интуиция и въобще без нейната трезва оценка на идеи и хора. Тя участвуваше не само в окончателното полиране, но още във формулирането на основните принципи, върху които се градят тези книги.

Въпреки че активността на нейното участие в различни периоди беше различно в зависимост от собствените й други ангажименти, Хайди участвуваше във всички етапи на създаването на тези книги, което изискваше много пътувания, много изследвания, беседи със стотици хора из целия свят, внимателна организация и скициране, последвано от безкрайни актуализации и преработки.

Но по причини, които бяха отчасти от лично естество, отчасти от обществен характер, отчасти икономически — една или друга от които натежаваше повече по едно или друго време през последните две десетилетия, — беше решено да се припише авторството само на практическия писател.

Дори и сега Хайди отказва да бъде напечатано името и на корицата на книгата поради почтеност, скромност и любов — мотиви, които според нея са достатъчно основателни, въпреки че аз не смятам така. Мога само отчасти да компенсирам този недостатък с тези няколко лични встъпителни думи: аз чувствувам, че тази трилогия е толкова нейна, колкото и моя.
Трите книги изследват период, който обхваща продължителността на един човешки живот — периода, който започва някъде в средата на 50-те години на нашия век и завършва приблизително седемдесет и пет години по-къс-но, през 2025 г. Този отрязък от време може да бъде наречен вододел в историята. Именно през него цивилизацията на фабричното производство, която господствува в света няколко века, най-сетне, след земетръсни борби за власт, се заменя с друга, много по-различна цивилизация.

Но докато и трите книги разглеждат един и същи период, всяка от тях използува различен обектив за наблюдение под повърхността на видимата действителност и за читателя вероятно ще е полезно да определим различията между тях.

"Шок от бъдещето" изследва процеса на промяна — как промяната засяга хората и организациите. "Третата
вълна" се съсредоточава върху посоките на промяната — накъде ни отвеждат днешните промени. "Трусове във властта" се занимава с контрола върху промените, които предстоят — кой ще ги формира и как.

"Шок от бъдещето" — както дефинирахме дезориентацията и стреса, причинявани от усилието ни да се справим с твърде много промени в твърде кратък срок — застъпваше тезата, че ускорението на историческото развитие води до специфични последици независимо от посоките на промяната. Самото ускоряване на събитията и скъсяване на времето за реакция предизвиква специфични последици, независимо дали промените се приемат като добри или лоши.

В онази книга се застъпваше също така тезата, че индивиди, организации и дори нации може да бъдат претоварени от бързата, дори прекалено бързата промяна, което води до дезориентация и до колапс на способността им да взимат разумни решения за адаптиране. Накратко, те може да станат жертва на шок От бъдещето.

Противопоставяйки се на общоприетото тогава мнение, "Шок от бъдещето" заявяваше, че семейството-клетка скоро ще бъде разбито. В книгата се предричаше генетичната революция, настъпването на общество на еднократната употреба и революцията в образованието, която сега, най-сетне, като че ли започва.

Публикувана за първи път през 1970 г. в Съединените щати, а след това из целия свят, "Шок от бъдещето" се докосна до един оголен нерв, внезапно стана международен бестселър и предизвика лавина от коментари. Според Института за научна информация тя е една от най-цитира-ните книги в обществознанието. Изразът "шок от бъдещето" влезе в разговорния език, появи се в много речници и днес често присъствува в заглавията.

Последвалата я "Третата вълна", която излезе през 1980 г., имаше различен предмет на изследване. Описвайки последните революционни промени в технологията и в обществото, тя ги поставяше в историческа перспектива и очертаваше бъдещето, до което може да доведат.

Обявявайки аграрната революция отпреди 10 000 години за Първата вълна на преобръщаща човешката история промяна, а индустриалната революция — за Втората вълна, книгата описва големите технологични и социални промени, започнали в средата на 50-те години на нашия век като велика Трета вълна на промяна на човечеството — началото на нова, постфабрична цивилизация.
Между другото в книгата се говореше и за предстоящо появяване на нови индустрии, израснали върху основата на компютрите, електрониката, информацията, биотехнология-та и други подобни. Тези бъдещи индустрии бяха характеризирани като "новите командни висоти" на икономиката. Предричаха се такива неща като гъвкаво индустриално производство, обособени пазарни ниши, наемане на половин работен ден и дисперсия на медиите. В книгата се описваше новият синтез на производител и консуматор и беше въведен терминът "просуматор". Поставен беше въпросът за настъпващото връщане на някои видове надомна работа, а също и за промени в политиката и в системата от национални държави.

Забранявана в някои страни, "Третата вълна" стана бестселър в други и известно време беше "библията" на интелектуалците реформатори в Китай. Обвинявана пър-воначално, че разпространява западно "духовно замърсяване", след това разрешена и публикувана в огромни тиражи, тя стана най-търсената книга в страната с най-голямо население в света, надмината по тираж само от сборника с речите на Дън Сяопин. Тогавашният министър-председател Жао Дзъян свикваше конференции за нея и настояваше политиците да я изучават.

В Полша, след като беше публикувано официално едно съкратено издание, студенти и привърженици на "Солидарност" бяха така възмутени от съкращенията, че публикуваха "самиздатско" издание, а освен него разпространиха брошури, съдържащи съкратените глави. Подобно на "Шок от бъдещето", и "Третата вълна" получи широк отклик сред читателите и стана повод между другото за създаването на нови продукти, компании, симфонии и даже скулптури.

Сега, двадесет години след "Шок от бъдещето" и десет години след "Третата вълна", най-сетне е готова и "Трусове във властта". Продължавайки оттам, докъдето ни бяха извели предшественичките и, "Трусове във властта" се съсредоточава върху съдбоносно променената роля на познанието във властта. Тази книга излиза с нова теория за публичната власт и изследва настъпващите промени в деловия свят, в икономиката, в политиката и в световните отношения.

Едва ли е необходимо да добавяме, че бъдещето не е "познаваемо" в смисъл на точно предсказване. Животът е пълен със сюрреалистични изненади. Дори привидно
"най-непоклатимите" модели и данни често се основават на хипотетични предпоставки, особено що се отнася до човешките отношения. Нещо повече, самият предмет на тези книги — ускоряващата се промяна — обуславя овехтяването на конкретните им детайли. Статистическите данни се променят. Нови технологии изместват по-старите. Политически лидери се издигат и падат. При все това, навлизайки в неизследваната територия на утрешния ден, по-добре е да имаме обща, макар и непълна карта, която подлежи на преработки и поправки, отколкото въобще да нямаме карта.

Докато всяка от книгите в трилогията е изградена върху модел, различен от другите, но съвместим с тях, всички те се опират на документация, изследвания и описания, почерпани от множество най-различни сфери и от множество различни страни. Например при подготовката на този труд се опитахме да изследваме властта както на върха, така и на дъното на обществото.

Можахме да разговаряме в продължение на часове с Михаил Горбачов, Роналд Рейгън, Джордж Буш, неколцина японски министър-председатели и с други, които според повечето хора са сред най-могъщите личности в света.

В другия край на спектъра посетихме поотделно или заедно бездомници в един южноамерикански "град на мизерията" и жени, осъдени на доживотен затвор — хора, смятани за едни от най-безсилните в света.

Освен това разисквахме властта с банкери, профсъюзни функционери, стопански ръководители, компютърни експерти, генерали, учени, лауреати на Нобелова награда, петролни магнати, журналисти и с висшите ръководители на много от най-големите корпорации в света.

Срещнахме се с членове на щабовете, които формират решенията на Белия дом, на Елисейския дворец в Париж, на кабинета на министър-председателя в Токио и дори на Централния комитет на Комунистическата партия в Москва. Докато разговаряхме в Москва с Анатолий Лукянов (тогава в апарата на Централния комитет, а по-късно втори по ранг след Горбачов държавник в СССР), срещата ни беше прекъсната от неочаквано повикване за заседание на Политбюро.

Веднъж се озовах в огряна от слънцето стая, заобиколен от рафтове с книги в едно градче в Калифорния. Ако ме бяха въвели в тази стая с вързани очи, никога не бих се сетил, че интелигентната млада жена по фланелка и джинси, която седеше насреща ми зад дъбовата библиотечна маса, е убийца, че е била осъдена за участие в грозно сексуално престъпление и че се намираме в затвор — място, където властовите отношения са разголени. От нея разбрах, че дори затворниците не са безсилни. Някои от тях знаят как да използуват информацията за целите на властта с манипулативното умение на кардинал Ришельо в двора на Луи XIII, което има пряко отношение към темата на тази книга. (За да почерпим знания за този опит, организирахме — жена ми и аз — два семинара с групи, които се състояха предимно от убийци. Научихме твърде много от тях.)

Изживявания като тези, които допълваха изчерпателното проучване и анализиране на писмени източници от целия свят, превърнаха подготовката на "Трусове във властта" в незабравимо преживяване.

Надяваме се, че "Трусове във властта" ще бъде така полезна, приятна и поучителна за читателите, както бяха според това, което ни се казва, "Третата вълна" и "Шок от бъдещето". Всеобхватният синтез, който започнахме преди четвърт век, вече е завършен.

Алвин Тофлър

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
О1. Т. Трусове-във-властта

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.