Зеленото злато на България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  3-2-2019
  •  111

Автор:Колектив
Издателство:AБВ-тех
Страници:116
Корици:меки
Година:2000
Броя:1
ISBN:954748009X Тегло (гр.): Формат: 215 / 285 Състояние: Отлично
Зеленото злато на България

съдържание
3 Предговор
7 Съдържание
9 Българската природа във факти
13 Какво е биоразнообразие
17 Защо е важно биоразнообразието. Каква е ролята на биоразнообразието в нашия живот
21 От какво е застрашено биологичното разнообразие
25 Заплахите за биоразнообразието в България
29 Как можем да опазим биологичното разнообразие
29 Международни договори инициативи
34 Техники за опазване на биологичното разнообразие Ex situ и In situ
34 Ex situ
35 Създаване и управление на защитени територии (in situ)
38 Червени книги и червени списъци
39 Информиране на обществеността, образование и тренинг
39 Информиране на обществеността
41 Образование по опазване на биологичното разнообразие
42 Интерпретативни програми за посетителите на ценни природни
обекти и защитени територии
42 Обучение на населението за устойчиво използване на природните ресурси
43 Обучение за всички, които са свързани с опазването на биологичното
разнообразие
43 Партньорство
47 Биоразнообразието извън защитените територии
49 Финансиране на опазването на биологичното разнообразие
53 Биологичното разнообразие на България нашето "зелено злато"
59 Чудесата в растителния свят на България
69 Животинският свят на България
85 Опазване на природата в България
86 Международни инициативи и проекти за опазване на българското природно богатство
87 История на българското природозащитно законодателство
90 Държавни природозащитни институции
91 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие
94 Защитените територии на България
95 Национален парк "Централен Балкан"
98 Национален парк "Рила"
100 Национален парк "Пирин"
101 Природен парк "Странджа"
102 Природен парк "Витоша"
103 Влажни зони
106 Черноморско крайбрежие
108 Биоразнобразието във факти
112 Описание на илюстрациите

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. П. к. к. Зеленото-злато-на-България

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.