Институти на християнската религия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  31-1-2019
  •  102

Автор:Жан Калвин
Издателство:Нов Човек
Страници:543
Корици:меки
Година:2005
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. добро
Институти на християнската религия. Институти на християнската религия. Книга 3 / Жан Калвин

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор от преводача 9
Глава 1 Ползата от Христос става достъпна за нас чрез тайното действие на Духа 13
Глава 2 Вярата. Определение за вяра. Характерни свойства на вярата 19
Глава 3 Нашето новорождение чрез вяра: покаянието 73
Глава 4 Колко далеч от чистотата на благовестието е брътвежът на схоластиците за покаянието. Изповедта и удовлетворението 104
Глава 5 За онова, с което схоластиците допълват удовлет¬ворението: индулгенциите и чистилището 155
Глава 6 Животът на християнина. Първо, чрез какви доводи Писанието ни подтиква към него 171
Глава 7 Обобщение на християнския живот. Отричането от себе си 178
Глава 8 Как да носим кръста си: една страна на отричането от себе си 192
Глава 9 Размишление за бъдещия живот 204
Глава 10 Как да използваме настоящия живот и неговите предимства 213
Глава 11 3 оправданието чрез вяра: определение на понятието и същност на думата оправдание 220
Глава 12 Трябва да издигнем умовете си до Божия съден престол, за да бъдем напълно уверени в учението за безплатното оправдание от Бога 251
Глава 13 Две неща, които трябва да имаме предвид за безплатното оправдание 262
Глава 14 Началото на оправданието. В какъв смисъл то е прогресивно 269
Глава 15 Самохвалството поради заслуги от дела съсипва
както Божията слава в даряването на правда, така и нашата увереност в спасението 292
Глава 16 Опровержение на клеветите чрез които се правят опити да се посее омраза към това учение 302
Глава 17 Примиряване на обещанията на закона и на благовестието 308
Глава 18 Правдата от дела бива неправилно представяна и разбирана с цел получаване на награда 330
Глава 19 За християнската свобода 345
Глава 20 За молитвата - постоянно упражнение на вярата.
Всекидневната полза от нея 363
Глава 21 За вечния избор, чрез който Бог е предопределил едни хора за спасение, а други за погибел 443
Глава 22 Потвърждаване на учението за избора със свидетелства от Писанието 456
Глава 23 Опровержение на несправедливите обвинения, с които това учение винаги е било неправилно оценявано 473
Глава 24 Изборът е потвърден от Божия призив. Нечестивите сами довеждат върху себе си справедливия гняв, на който са обречени 494
Глава 25 Последното възкресение 520

***
През последните два века евангелското християнство се е поддало на измислиците на светския хуманизъм за човека като мерило за всички познавателни категории.

Тази лъжа е била преведена на богословски език като "свободна воля" на човека. Време е за връщане към истинското библейско учение. Третата книга на Институтите на Жан Калвин е добро начало.

Жан Калвин отказва да бъде въвличан в логиката на хуманизма, която намира за противник на истината, и не се смущава ясно да го заяви, като издигне върховенството на Божията благодат над човешката воля. В това Калвин не е сам. Той просто следва поредицата от църковни богослови, започваща от апостол Павел, продължаваща през Отците на Църквата (особено Бл. Августин) и стигаща до предшественика и съработник на Калвин в Реформацията на Църквата, Мартин Лутер. Няма разлика в идеите на Лутер и Калвин. Реформацията е възстановяване на учението на Ранната Църква, и това възстановяване се основава на една-единствена идея, централна и жизнено важна за истинското християнство: Върховенството на Бога и Неговата благодат в спасението.

Третата книга от Институтите на Жан Калвин се занимава с библейската идея за върховенството на Божията благодат. След като в Първа и Втора книга представя познанието, което имаме за Бога, и за Неговото изкупително действие в Христос, сега Калвин ни дава последователно библейско обяснение на начина, по който получаваме Божията благодат.

Темите на Трета книга - новорождение чрез вяра, безплатно оправдание чрез вяра, покаяние, Божия вечен избор, и крайното възкресение - са непоносими за съвременните хуманисти. Стъпка след стъпка Калвин изгражда зданието на библейското учение за благодатта, и разбива измислиците на християнския пелагиански хуманизъм. Разбира се, в тази дискусия той закономерно очаква враговете на истината да зададат въпроса: "А какво стана със свободата на човека да избира? Къде тук е човешката свобода?" Калвин отговаря на този въпрос със специална глава: "Християнската свобода."

Калвин е нетолерантен към всяко друго учение. Не защото смята себе си лично за абсолютно прав, а защото не може да понесе каквато и да е мисъл или идея, която отнема от заслугите на Бога за нашето спасение. Само така, показва Калвин, ще бъде запазена славата на Бога в спасението.
ISBN 954-407-201-2 (т.З)

***
John CALVIN, INSTITUTES OF THE CHRISTIAN RELIGION,

From the Christian Classics Ethemal Library, http://www.ccel.org, English translation of the original text.

Първо българско издание

Превод от английски © Божидар Маринов, 2004 г.
Издателство "Нов човек"

ISBN 954-407-201-2 (т.З)
Редактори: Люба Никифорова, гл.1-10 Симеон Грозданов, гл. 11 -25
Отпечатано от СД "Манта принт"
София, април 2005 г.
Цитатите от Библията са от Ревизираното (РИ - 2002 г.) или Синодалното (СИ - 1991 г.) издание

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. Б. И. Институти-на-християнската-религия
Категория › Религиознание

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.