Паркова архитектура

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  31-1-2019
  •  126

Автор:Христо Димов
Издателство:Земиздат
Страници:202
Корици:меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 200 / 290 Състояние: Мн. добро
Паркова архитектура / Христо Димов
 
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

ПЪРВА ЧАСТ
Архитектурни конструкции
I. Проучвателни и проектантски работи. .

II. Земни работи и фундиране......
Общи бележки.............
Шнурово скеле. ..........
Земни работи .............
Фундиране ..............

III. Зидарски работи...........
Значение на зидариите......'. .
Класификация на зидариите ......
Каменни облицовки ..........

IV. Строителни разтвори и мазилки ....
Строителни разтвори .........
Мазилки ...............
Фугировки ..............

V. Видове конструкции .........
Общи положения и класификация ....
Безскелетни конструкции .......
Скелетни конструкции ........
Смесени конструкции .........

VI. Подови настилки ...........
Общи положения и класификация. . . .
Дървени подови настилки........
Масивни подови настилки .......

VII. Дърводелски работи ........
Особености на дървото като строителен материал ...
Дървени подови конструкции......
Дървени скелетни конструкции.....
Конструкции от дърво на блоков строеж
Дървени покривни конструкции ....

VIII. Покривни работи..........
Общи положения ...........
Покривни покривки ..........
Улуци и водосточни тръби.......
Плоски покриви ...........

IX. Дървени прозорци и врати......
Общи положения............
Прозорци ...............
Врати .................
Закрепване на дограмата .........

X. Железарски, стъкларски и бояджийски работи
Железарски работи ..........
Стъкларски работи ..........
Бояджийски работи ..........

ВТОРА ЧАСТ
Паркови архитектурни елементи и съоръжения

XI. Теоретични постановки .......

Някои особености на архитектурата като изкуство ..............71
Основни изисквания и композиционни средства ................73
Класификация на малките архитектурни елементи и съоръжения .......75

XII. Декоративна и монументална украса на зелените площи ............75
Декоративна и монументална скулптура 75
Декоративна керамика ................79
Цветници ..............80

XIII. Малки архитектурни елементи .... 82
Къщички за птици и хранилки.....82
Кошчета за смет............82
Надписи (табелки), плакати и реклами. . 86
Паркова мебел — пейки и маси.....87

XIV. Архитектурни съоръжения при наклонени терени..............93
Подпорни стени............93
Парапети...............96
Стъпала, стълби и рампи........98

XV. Огради и входове...........100
Огради ...............100
Входове ...............103

XVI. Водни елементи и съоръжения .... 105
Общи положения и класификация. . . 105
Водни елементи............106
Водни съоръжения ..........122

XVII. Архитектурни елементи и съоръжения от готови бетонни форми.........128
Общи положения ...........128
Проектиране .............129
Производство.............129
Строителство ............. 132

XVIII. Инженерни съоръжения в зелените площи......................132
Мостове ...............132
Скакала................136
Изкуствено осветление........138

XIX. Малки архитектурни постройки. . . 143
Перголи ...............143
Беседки ...............148
Ротонди ...............152
Заслони ...............152
Павилиони ..............156
Отходни места.............159

XX. Детски игрища и съоръжения.....159
Общи положения ...........159
Детски игрища ............160
Детски съоръжения ..........162

XXI. Спортни терени и съоръжения .... 167
Общи положения и изисквания.....167
Площадки за лека атлетика.......169
Спортни игрища ...........172
Спортни съоръжения .........175

XXII. Открити Театри ..........178
Общи положения и изисквания.....178
Класификация. ...........179
Конструиране на амфитеатъра .....180
Акустика...............181
Сцена ................181

XXIII. Зоопаркове, зоокътове и зоологически градини....183
Общи положения ...........183
Изисквания .............183
Композиционни схеми .........184
Класификация.............184
Зониране...............185
Сгради и съоръжения..........186
Материали и изпълнение........188
Обслужващи комуникационни линии, помощни сгради и съоръжения .....190

XXIV. Обслужващи сгради........190
Административни, битови и стопански сгради и съоръжения...........190
Вегетационни сгради и съоръжения. . . 193
Заведения за обществено хранене. . . .197
Литература ..............201

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. БЗ. Паркова-архитектура


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.