Царъ Симеонъ

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-1-2019
  •  110

Автор:Цветан Минков
Издателство:Древна България
Страници:80
Корици:меки
Година:6.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 240 Състояние: Добро
Царъ Симеонъ / Цветан Минков

Предговоръ
Написахъ тази книга като опитъ да разкрия душата на царь Симеона.

Когато изучвахъ дѣлата му, доловихъ, че той е единъ отъ голѣмитѣ водачи на народа ни, комуто било сждено да не бжде разбранъ отъ най-близкитѣ си сподвижници и да остане едничъкъ въ продължение на вѣкове — безъ равни нему приемници, които да подхванатъ и продължатъ държавната му мисъпь.

Опитахъ се да предамъ тази двойна трагедия — на царя и народа ни.

По необходимость трѣбваше да дамъ по-достлшна форма на разкритото отъ мене. Послужихъ си на мѣста съ инсцениране на събитията. Съ това не искахъ да надхвърля задачата си — да дамъ само етюдъ върху Симеона.
Цвѣтанъ Минковъ.

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
П. д. к. б.з. Царъ-Симеонъ
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.