Училищни песни за началния курс

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-1-2019
  •  137

Автор:Мария Шалдева, Никола Янев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:66
Корици:меки
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: --- Състояние: Мн. добро
Училищни песни за началния курс / Мария Шалдева, Никола Янев

Първи клас.
97 Есен — В. Берова, текст В. Павурджиев .... 3
98 Дядо Мраз — П. Ступел, текст Д. Спасов 4
99 Снежен ч о в е к — В. Берова, В Павурджиев 5
100 Дядр М р а з — П. Хаджиев, текст • • • 6
101 Новогодишна песен —il. Ступел, текст Л. Милева -7
102 Ел хич ка — М. Красев. текст 3. Александрова 8
103 Стягайте шейните — Lír. Цветанов, текст Ив. Генов 8
104 Врабче — К. Илиев, текст В. Мавурджиев • 9
105 Първи май — К. Цибулка, текст Ат. Душков 9
10. Спортна песен — Цв. Цветанов, текст Ив. Генов 10
И. Малкият спортист - В Берова, текст Ел. Багряна 10
III. 1 ъ к а ч к a A-Н. Янев, текст Ив. Генов
IV. Зайци — Л. Лссичкова, текст Ив. Генов 11
V. Бистра водица — Ал. Райчев, . текст Г. Караиванов 12
VI. Конче имам — Б. Ибришимов. текст Ст. Дринов 12
VII. Часовник— П. Ступел, текст Г. Авгирски 13
VIII. Хвален юнак — народна гесен 13
IX. Родната ми къща—;П Ступел. текст Калина Малина 14
Втори клас
1. След ваканцията — Ал. Танев, текст Ат. Душков 15
2. Есен — П. Ступел, текст 16
3. Есенен дъждец — Ал. Райчев. текст Цв. Ангелов 17
4. Сняг вали, вали — В. Берова, текст Д. Стоянова ...... -18
5. Ех, защо се бавиш? — II. Хаджиев, текст Цв. Ангелов 19
6. Снежанка —В. Берова, текст В. Паспалеева -20
7. Дядо Мраз — Ат. Бояджиев, текст Ив. Генов 21
8. Новогоди lii на н е с е н — Ал Райчев. текст Г. Авгарски 22
9. Малък Сеч к о — М. Петрова, текст Ран Босилек -23
10. Иде, иде пролетта — м-ро Г. Атанасов, текст -23
11. Минзухар — народна пе/'ен • 24
12. Песен за м и р а — И. Илиев, терст В. Стоянов 24
13. Д ру га рч ета-чавд а р чета — П. Ступел, текст Н. Зидаров V5
14. Трактор—В. Берова, текст В. Павурджиев 26
15. Звъни звънчето — М. Големинов, текст Н. Соколов 26
16. Росица роси — харм. И. Илиев, текст народен -27
17. К омар к се женеше — народна песен 27
Трети клас
1 Месеците — П. Хаджиев, текст Ив. Генов 28
1. Чук-чук-чук! — Щурец-Свирец, текст J1. Станчев 29
2. Юли — П. Хаджиев, текст Ив. Генов 30
3. Пролетна песен — П. Хаджиев, текст Ив. Генов 31
4. H а бригадирите привет — П. Хаджиев, текст Мл. Исаев .... 32
5. Първи м а Й —i Ал. Райчев, текст 1в. Ангелов 33
N
106 Л e к a нощ — Б. Ибрйшимов, текст В. Паспал?ева 34
107 Чавдарчета — Б. Карадимчев. текст Пл. Цонев 35
108 Стани, стани, юнак балкански — музика и текст Д. Чинтулов 36
109 Партизани — Ал. Райчев, текст В. Георгиев 37
110 Туристическа несен — В. Берова, текст Ив. Генов 38
111 На поход — Др. 'Гумангелов — текст Н. Савов 39
13 Сред селото — Б. Ибришимов, текст Г. Хрусанов 39
X. Зл ат на нива — К. Цибулка, текст В. Павурджиев 40
XI. Имала майка, и м а л а — Ем. Манолов, текст народен 41
16 Хоро—П. Хаджиев 42
18. Мома се х в а л и — народна песен 42
19. О г р е я л а м е с е ч и н к а — народна песен 43
20. Нашата страна—П. Хаджиев, текст Ив. Генов 44
21. Л о ш дядо брей! — харм. М. Големинов. македонска народна песен • 44
Четвърти клас
6. Песен за дъждовните капки — Ал. Райчев, текст Цв. Ангелов 46
7. Край елхата—Хр. Недялков, текст В. Паспалеева 47
8. Идем с песен гласовита — Т. Попов, текст Ас. Босев 48
9. Димитровски първи м а й — Ал. Райчев, текст Ас. Босев • • • 49
10. Над безкрайните полета- Ат. Бояджиев, текст Д. Гундов • • 50
11. Май — полска народна песен, превел Ран Босилек 51
12. 3 а мир — Ат. Бояджиев, текст Й. Стоянов 52
13. Лятото идва при нас — Б. Ибришимов, текст Н. Александрова • • 53
14. Септемврийци — партизанска песен, текст Хр. Кърпачев 54
15. Хей, Балкан ти роден наш — харм. П. Хаджиев 54
16. Пей, учили щно з в ъ н ч е — Ал. Райчев, текст Цв. Ангелов • - • 55
17. Моята хармоничка — Т. Попов, текст Н. Зидаров • 56
18. Пейте, мои веселушки — Б. Ибришимов, текст В. Паспалеева • • • 57
19. Над залива слънце изгрява —11. Хаджиев, текст Б. Балабанов • 58
20. Сладкопойна чучулига—- П. Пипков, текст Ц. Калчев • ... 58
21. Весел дядо — Д. Христов, текст Ран Босилек • • • 59
22. Пионерска песен—• Н. Янев, текст Н. Николов 60
23. Маш на пътешествениците — П. Хаджиев, текст Н. Зидаров • • 61
24. Песен за пионерската дружба-— Ат. Паленков, текст Ас. Босев 62
25. Планинарска пионерска — П. Хаджиев, текст Ив. Генов • • -63
26. Поход на туристическа песен — Н. Янев, текст Ст. Станчев • • 64
27. Обичам те, Родино — Л. Пипков, текст Ел. Багряна 65
28. Къде си, вярна ти любов народна — Д. Чинтулов 66

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Отчислена от библиотека.
Б. з. У. Училищни-песни-за-началния-курс
Категория › Образование

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.