Система на възпитателната работа в училище

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-1-2019
  •  126

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:208
Корици:меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Система на възпитателната работа в училище

ст. н. с. С п. Караиванова — Увод; Същност и система ма въз¬питателната работа в училище; Принципи ма комунистическото възпита¬ние; Ролята и мястото иа учебната дейност в системата иа възпитателна¬та работа в училище; Заключение и изводи.
с т. н. с. к. п. н. П. Пеловски — Учебната дейност в системата HÍ възпитателната работа в началния курс.
ст. н. с. к. п. н. В. Маркова и с т. н. с. к. п. н. М. Белова — Ме¬тоди на комунистическото възпитание, мястото и ролята на пионерската и комсомолската организация в системата на възпитателната работа.
н. с. к. п. н. Г. Стоянов — Ролята на семейството в системата на възпитателната работа в училище.
я. с. Л. Тодорова — Място и ¡роля на четата "Чавдарче" в сис¬темата иа възпитателната работа.
и. с. М. Бурова — Предотвратяване на отклоненията в поведе¬нието на подрастващите.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБОСНОВКА НА ТЕМАТА 3
I. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ 7
II. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ 23
III. МЕТОДИ НА ВЪЗПИТАНИЕ В СИСТЕМАТА ITA ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА 45
IV. РОЛЯТА И МЯСТОТО НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ 66
V. ПИОНЕРСКАТА И КОМСОМОЛСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА 92
VI. РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В СИСТЕМАТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ 140
VII. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПА ОТКЛОНЕНИЯТА В ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ В СИСТЕМАТА IIA ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ 172
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 201

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително намокряне, без слепени страници.
О1. С. Система-на-възпитателната-работа-в-училище
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.