Трудна тема

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-1-2019
  •  155

Автор:А. Г. Хрипкова, Л. А. Богданович, А. Н. Шибаева
Издателство:Народна просвета
Страници:136
Корици:меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Трудна тема / А. Г. Хрипкова, Л. А. Богданович, А. Н. Шибаева

СЪДЪРЖАНИЕ
Към читателите
Първа глава
Биологични и социални фактори в развитието на човека
Акцелерация
Втора глава
Биологични и социални фактори при половото развитие на децата
Кратки сведения за устройството и функциите
на половите органи
Полово узряване
Хигиенни въпроси на половото възпитание
Трета глава
Възпитание на децата от предучилищна и от ран- на училищна възраст
Учениците в началните класове
Въпросите на децата и отговорите на родите¬лите
Нервните деца
Четвърта глава
Възпитание в средната и горната училищна въз¬раст
Средна училищна възраст
Горна училищна възраст
Пета глава
Шестнадесетгодишните
Дружба ли е това?
Да не би нещо да стане
Възпитаване на чувството любов
Шеста глава
Лоши навици и вредни традиции
Излет
Напоили го,
"Маня+Боба = любов до гроба
Носи се цигареният дим
Последствията
Полово възпитание и полова просвета
Препоръчвана ЛИТЕРАТУРА

***
Книгата е посветена на актуална педагогическа проблема — половото възпитание на децата.

Читателите ще намерят в нея съвети на лекаря-хигиенист и педагога, методически препоръки по въпросите на половото възпитание на децата и юношите.

Предназначена е за родители, а може да бъде използувани и от учители и от всички, които се интересуват от дадената проблема.
Хрипкова А, Г., Богданович JI. A., Шибаева A. H. Продолжим разговор на трудную тему М., "Педагогика", 1973

Антонина Георгиевна Хрипкова Лидия Анатолиевна Богданович Ангелина Ннколаевна Шибаева

ТРУДНА ТЕМА
Преводач Никола Мънков
Редактор Венедикта Милчева
Художник Жеко Алексиев
Художник-редактор Иван Марков
Технически редактор Хари Пушков
Коректор Елена Палазова

Руска. Издание I. JI. Г. III/6. Темат. № 1436/74. Дадена за набор' 20. IX. 1974 г. Подписана за печат 25. X. 1974 г. Излязла от печат 30. X. 1974 г. Формат 84X108/32. Печатни коли 8, 75. Изд. коли 6,65. Тираж 30 108. Поръчка № 1174.
Държавно издателство "Народна просвета"
Държавна печатница "Д. Найденов", Велико Търново

****
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
През 1970 г. издателство "Педагогика" издаде брошурата "Разговор на трудна тема" (Бележки за половото възпитание) от А. Г. Хрипкова, за'м.-председател на АПН на СССР.

Книгата предизвика жив отзвук у читателите. Изпратените до издателството писма говореха за големия интерес към сложните и спорни въпроси на половото възпитание на подрастващото поколение, затова издателството реши да се върне още веднъж към разговора на тази тема.

■ Половото възпитание е органнчна част от сложна-та съвкупност проблеми за комунистическото възпитание, подчинена на основната цел — да се възпита, "новият човек, който хармонично съчетава духовно богатство, морална чистота и физическо съвършенство".

Нашата задача е да помогнем на родителите при решаване на въпросите на половото възпитание. Изследванията и наблюденията показват, че родителите имат нужда от такава литература, тъй като мнози-ра от тях не са подготвени да водят разговор с децата на тази трудна тема.

В предлаганата на вниманието на читателите книга са използувани материали от предишното издание на книгата на А. Г. Хрипкова, включени са нови глави за социалните и биологичните фактори в развитието на човека, за лошите навици и погрешните традиции, а така също са разширени главите, посветени на нравственото, етичното възпитание.

Автори на книгата, са А. Г. Хрипкова — доктор на биологичните науки, Л. А. Богданович — доктор на медицинските науки, и А. Н. Шибаева — кандидат на медицинските науки.

Забележка: Неизползвана книга.
О1. Т. Трудна-тема
Категория › За родители

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.