Теория и методика на физическото възпитание

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-1-2019
  •  197

ПРОДАДЕНА

Автор:И. Попов, Е. Христова, П. Буюклиев
Издателство:Народна просвета
Страници:261
Корици:твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Теория и методика на физическото възпитание / И. Попов, Е. Христова, П. Буюклиев

Одобрен от MHП по предложение на комисия в състав: ст. н. с. П. Ще-рев — председател; доц. Ив. Попов — докладчик; членове: проф Дер Б Янев, доц. С. Димитрова, К. Дачева, А. Ангелов, Ц. Моллова Р Данчева, Д. Данчев, С. Кънева

***
ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник е разработен въз основа на Програмата по физическо възпитание за институтите за детски учителки, одобрена от МНП през 1973 г. В него се разглеждат почти всички въпроси, свързани с теоретическата и методическата подготовка на детската учителка.

Тясната връзка, стигаща на места до преплитане на отделни въпроси от физическото възпитание с въпроси на анатомията, физиологията, хигиената, психологията и педагогиката, ни накара да се съобразим с материята, разглеждана от тези научни дисциплини. За да се избегне повторение на един и същ материал и нзлишно обременяване на студентките, елиминирахме всички гранични въпроси, които се разглеждат в другите учебни дисциплини. При това смятаме, че тези въпроси са овладени от студентките, и затова започнахме изложението от тазн основа нататък. Това може да създаде неправилно впечатление за известна непълнота. Така например въпросът "Главни мускулни групи и участието им в движенията на човека", "Закаляване" и др. въобще не са разгледани, защото тяхното изложение в учебника по Анатомия, физиология и хигиена е напълно задоволително. По същата причина са съкратени много моменти от други въпроси: "Характеристика на мускулното съкращение" и т. н.

Студентките от ИПДУ отдавна изпитват остра нужда от учебник по физическо възпитание, тъй като последният е издаден преди 13 години. Същият период обаче се характеризира с бурно развитие на теорията и методиката на физическото възпитание. Извършена бе преоценка на много възгледи и понятия, а така също бяха въведени и нови такива. Липсата на учебник по ТФВ дори за висшите учебни заведения, който да разглежда въпросите в духа на съвременните изисквания, ни застави да проучим и обобщим един твърде голям брой научни публикации на социалистическите и на някои капиталистически страни. Въз основа на това много от темите разгледахме по нов начин, в духа на становищата на най-изтъкнатите автори у нас, в СССР, в ГДР, в& Унгария и други страни.

Съществено затруднение срещнахме от несъответствието между големия кръг теми по програмата и сравнително малкия обем на учебника, в който всички те трябваше да бъдат изложени. В това отношение настоящият учебник, съпоставт с Други аналогични издания у пас и в чужбина, е един от най-малките по обем. Това ни накара да бъдем пестеливи при написването на темите, като съсредоточихме вниманието си върху всичко, което според нас е най-съществено. Ето защо избягнахме много второстепенни факти, а разгледахме главно понятията, категориите, явленията и закономерностите на физическото възпитание, като се постарахме да извършим това в логическа връзка. По същата причина примерите са само маркирани,' без да са подробно обяснени.

Надяваме се, че учебникът по "Теория и методика на физическото възпитание" ще допринесе за подобряване на подготовката на детската учителка, на която предстои важната и отго-ворна задача — да обучава и възпитава здрави, жизнеспособни и закалени деца.

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
О1. Теория-и-методика-на-физическото-възпитание
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.