Анатомия, физиология и предучилищна хигиена

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-1-2019
  •  179

Автор:Б. Янев, Е. Тасева
Издателство:Народна просвета
Страници:206
Корици:меки
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. добро
Анатомия, физиология и предучилищна хигиена / Б. Янев, Е. Тасева

СЪДЪРЖАНИЕ
Предмет, задачи и развитие на анатомията, физиологията и хигиената на децата от
ранна и предучилищна възраст 3
I. Човешкият организъм като цяло и координация на неговите функции 8
II. Опорно-двигателна система 11
Кости 12
Скелет 13
Мускули 20
Хигиена при физическите упражнения на децата от ранна и предучи¬лищна възраст 24
III. Храносмилателна система 30
Хранителни вещества 31
Устройство на храносмилателната система.1 34
Храносмилане 37
Възрастови особености на храносмилателната система 40
Особености на детското хранене 41
Хигиена на храненето. Необходимост от различна храна за различните възрасти. Норма за хранене и меню 44
Хигиенни изисквания при приготвяне на храната 46
IV. Кръвоносна система 49
КръвА 49
Сърце 54
Кръвоносни съдове 60
Кръвообращение 64
Лимфообращение 66
Хигиена на кръвообращението 67
V. Дихателна система 68
Дишането и неговото значение за жизнените функции на организма. . 68
Външно (белодробно) дишане 69
Възрастови особености на дихателната система 75
Хигиена на дишането. 77
VI. Обмяна на.веществата и енергията. 79
Обмяна на веществата при различни условия 83
Терморегулацията у децата от различна възраст. . • 86
VII. Отделителна система 89
Бъбреци 90
Кожа 93
Хигиена на кожата 96
VIII. Закаляване 99
Специални закалителни"мероприятия 101
IX. Жлези с вътрешна секреция 105
X. Нервна система 113
Гръбначен мозък 115
Главен мозък . . . 116
Механизъм на образуване на условните рефлекси 121
Нервни процеси
Методика на изучаване висшата нервна дейност у детето Г25
Учение за първата и втората сигнална система 128
Вегетативна нервна система 134
Възрастови особености на нервната система 135
Анализатори 137
Кожна чувствителност 138
Вкус 140
Обоняние 140
Слух. 141
Зрение 144
Хигиена на нервната система 150
XI. Физиологични особености на растящия организъм 155
Охрана на майчинството и детството 159
XII. Хигиена на сградата и двора на детските ясли и градини ^3
XIII. Хигиенно обзавеждане на детските ясли и градини: 170
XIV. Болести на децата от предучилищна възраст. . . . 174
Заразни болести 177
Морбили (брусница) 177
Рубеола 178
Скарлатина 179
Дифтерия (лошо гърло) 180
Вариола (едра шарка). . < _ 181
Варицела (лещенка) ~ ». . . . 182
Коклюш (пертус, лоша кашлица) 182
Епидемичен паротит (заушка) 183
Ревматизъм 184
Туберкулоза 185
Остри заразни чревни заболявания 186
Хранителни заболявания от бактериален произход 187
Дизентерия 188
Чревни паразити 189
Глисти 189
Острици 191
Трихина ..... . 191
Тении 191
Чернодробен метил 193
Кожни паразити 193
Мерки за предотвратяване появяването на остри заразни болести в детските ясли и градини 194
XV. Първа помощ при нещастен случай 146

***

ВАЖНО
Допълнителна литература за студентите (НЕ се предлага към книгата)
1. Методика на преподаване анатомия и физиология на човека — Е. П. Бруновт, 1961 г.
2. В невидимия свят на микроорганизмите — Кр. Ризванов, и др., 1957 г.
3. Живот без болести — д-р С в. Славчев, 1958 гл
4. На границата между живота и смъртта — X р. Зингинов, 1962 г.
5. Запомни това — д-р Н. Пръвчев и др., 1962 г.
6. Имунитетът — специфична защита на организма —В. С.
7. Ниоелектрич^тво — Г. Де че в, 1962 г.
8. Необикновени клетъчни деления — д-р Р. Р а й ч е в, 1962 г.
9. Опияняващият враг — д-р М. Апостолов, 1963 г.
10. Атомната енергия и живата материя — д-р Вл. Андреев, 1963 г.
11. Пътят на Методий Попов — д-р В. Вълчанов, 1963 г"

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Б. з. А. Анатомия-физиология-и-предучилищна-хигиена
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.