Програмиране и използване на изчислителни системи. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  172

Автор:Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян
Издателство:Техника
Страници:134
Корици:меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Отлично
Програмиране и използване на изчислителни системи. Част 1 / Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание
Предговор 3

Глава първа. Въведение и използуване на изчислителните еиетеми
1. Поставяне и решаване на проблеми 5
2. Електронни изчислителни машини и изчислителни, системи 9
3. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни системи 15

Глава втора. Представяне и обработка иа информацията в ЕИМ
1. Представяне на управляващата информация 21
1. Свойства на алгоритмите 21
2. Същност и описание на базовите алгоритмични структури 23
3. Вътрешно представяне на програмата 33
2.2. Вътрешно представяне на данните 36
2.5.1. Числово представяне на данните. / 36
2.5.2. Представяне на числата 42
2.5.3. Представяне и обработка на логически и символни данни 46

Глава трета. Техническо в програмно осигуряване на изчислителни системи
2.5.3. Функционални структурни схеми на изчислителни системи 52
2.5.3. Състав и предназначение на основните технически средства 55
2.5.3. Запомнящи устройства (ЗУ) 56
2.5.3. Входно-изходни устройства (ВИУ) 60
2.5.3. Програмно осигуряване на изчислителните системи 62
2.5.3. Състав, структура и основни функции на операционните системи 65
2.5.3. Потребителски ориентирано програмно осигуряване 75

Глава четвърта. Езици за програмиране
4.1. Основни понятия 78
4.2. Набор от символи 79
4.3. Данни, типове, елементарни структури 79
4.4. Изрази 91
4.5. Оператори за присвояване 94
4.6. Программа реализация на базовите алгоритмични структури 96
4.6.1. Разклонения 96
4.6.2. Цикъл 102
4, 7. Блок и подпрограми 109
4.7.1. Блок -109
4.7.2. Подпрограми 110
Подпрограма оператор-функция 114
Стандартни подпрограми-функция 117
Подпрограма FUNCTION (функция) 117

Забележка: Неизползвана книга.
О1. Програмиране-и-използване-на-изчислителни-системи-Част-1
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.