Жаргонът, без който (не) можем

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  112

ПРОДАДЕНА

Автор:Георги Лазаров Армянов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:104
Корици:меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Жаргонът, без който (не) можем / Георги Лазаров Армянов

СЪДЪРЖАНИЕ
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР 5
МАЛКО ИСТОРИЯ 7
Жаргонът и българският книжовен език 17
Жаргонът и териториалните диалек¬ти 19
Жаргонът и другите социолекти 21 Изговорът и граматиката в жарго¬на 24
Изграждане на лексиката в жар¬гона 28
Жаргонът и езиковата култура 36
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 43
Условни знаци и съкращения 48
КРАТЪК РЕЧНИК НА ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ ЖАРГОНА НА СОФИЙСКИТЕ УЧЕНИЦИ 50

***
Нормално езиково, психическо и социалко явление ли е жаргонът? Може ли да се говори за жаргона като за естествена езикова (или по-точно речева) система? Има ли място жаргонът в живота на днешното социалистическо общество? Езиково културни ли сме, ако знаем, а и си служим с жаргон (ученически, студентски, професионален)?

На тези въпроси ще намерите отговор в книжката на младия научен сътрудник от Института' за български език при БАН Георги Армянов.

Централно мястo в нея заема речникът на най-срещаннте думи в софийския ученически жаргон с тяхното тълкуване. За да не се допусне отрицателен социален ефект в него не са включени циничните и вулгарните думи от общонародната просторечна лексика.

Книжката е ценно помагало за всички, които се интересуват от проблемите на езика и държат да изградят у себе сп верен езиков усет.

©Георги Лазаров Армянов, 1989 с/о Jusautor, Sofia

***
ЖАРГОНЪТ, БЕЗ КОЙТО (НЕ) МОЖЕМ
ЖАРГОН — м. езикозн.
Разновидност на социалните диалекти, служеща да отдели езиково определена група и характеризираща се предимно с експресивната си лексика, съставена от диалектни, чужди и п ре осмислени книжовни думи; сленг.
Апашки жаргон.
Войнишки жаргон. Ученически жаргон. (РБЕ,т. 5, 1987, с. 26.)
НАУКА И ИЗКУСТВО
ЕЗИКОВА КУЛТУРА’

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
О1. Б. Ж. Жаргонът-без-който-(не)-можем

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.