За обучението на литературен български език в диалектна среда

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  136

ПРОДАДЕНА

Автор:Стайко Кабасанов
Издателство:Народна просвета
Страници:94
Корици:меки
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
За обучението на литературен български език в диалектна среда / Стайко Кабасанов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Диалекти и литературен (книжовен) език
Гледиша за диалекта при обучението
Диалектни отклонения от литературния език. Диалектни и недиа-
лектни грешки
Характер на диалектната грешка
Количествена характеристика на диалектните грешки
Видове диалектни грешки. .
Диалектни грешки във фонетиката
а. Грешки във връзка с ъ
б. Грешки във връзка с променливо я
в. Грешки поради диалектни прегласи на гласни
г. Грешки във връзка с редуьцията на гласните
л. Грешки във връзка със съгласните. Грешки със звук х.
е. Грешки със звуковете фив
ж. Грешки във връзка с мекостта на съгласните
з. Грешки със съгласната й
и. Грешки с ударението
Диалектни грешки в морфологията
Диалектни грешки в синтаксиса
Диалектни грешки в лексиката
Учителят и диалектните грешки на учениците
Лингвистични и педагогически условия за преодоляване на диа¬лектните грешки
Похвати и методи за борба е диалектните грешки и отклонения
Методи и похвати за преодоляване на диалектното произношение
Упражнения за усвояване на литературното произношение
Упражнения за преодоляване на диалектни грешки, в морфологията
Упражнения за преодоляване на диалектни грешки в синтаксиса
Методи и похвати за преодоляване на диалектната лексика
Преодоляване на диалектните грешки чрез писмените упражнения
Изводи

***
Книгата съдържа кратка теоретична част, в които са разработени въпроси за отношението и връзката между книжовния език и българските диалекти, както и влиянието на диалекта върху книжовната реч. Във втората — основната част, се разглежда влиянието на различни български диалекти върху обучението и специфичните условия, които създават те при него. Дават се насоки за борба срещу диалектните отклонения в устната и писмена реч на учениците от различни български диалектни области. Книгата е предназначена преди всичко за учители, които работят в диалектна среда.

***
През последните двадесет години нашето образование постигна значителни успехи. То се демократизира, разшири се и тръгна по пътя на политехнизацията, следва развитието на живота и го подпомага. Може определено да се каже обаче, че езиковата култура на учениците и на голяма част от завършващите средни и дори висши учебни заведения изостава от специалната им подготовка и не съответствува на знанията, които те усвояват. Често у нас добри специалисти говорят неправилно, а когато трябва да напишат нещо, дори във връзка със специалността си, мъчно намират езиковата му форма. Причините за това са много и от най-различно естество. Преди всичко езиковите знания и навици по същина се усвояват по-трудно и за по-продължително време, с повече целенасочена и съзнателна умствена дейност, с повече упражнения. Езиковата култура до голяма степен е обусловена от общата култура на човека, свързана е с неговото мислене, с естетическата и с нравствената му култура. Това обаче не трябва да демобилизира учителя по български език. Напротив — той трябва да живее с будното съзнание, че носи най-голямата отговорност за езиковите умения на подрастващите. Върху него пада задължението в часовете по роден език научно да изяснява въпросите от теорията на езика, като ги свързва с езиковата практика и постепенно да изгражда цялостна културна личност, която е немислима без правилни езикови навици. От друга страна, мястото на родния език като учебен предмет в програмите на средните ни училища през последните години е значително стеснено. Теоретическият материал, като опора за съзнателна практика, е неоправдано много намален. Определени са малко часове за упражнения, в които съзнателно и планомерно да се усвояват езикови умения. Всичко това изисква да се потърсят по-резултатни......

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
Б. з. З. За-обучението-на-литературен-български-език-в-диалектна-среда
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.