Развитие на висшата нервна дейност в предучилищна възраст

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  165

Автор:Е. Герон, Н. Попов
Издателство:Народна просвета
Страници:134
Корици:меки
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Развитие на висшата нервна дейност в предучилищна възраст / Е. Герон, Н. Попов

Изследванията имат за задача да разкрият измененията, които настъпват в някои показатели на висшата нервна дейност през четири тях години на предучилищния период. Използувани са три експериментални методики: двигателната методика с предварителна инструкция; свободният асоциативен експеримент и една модификация на ограничения асоциативен експеримент. Освен специфичните особености в развитието на отделните реакции проведените изследвания разкриват и някои общи особености, които характеризират развитието на висшата нервна дейност на децата от предучилищна възраст. Констатира се, че за предучилищната възраст е характерна неравномерност в развитието на основните функции на вис-чіата нервна дейност. Синтезиращата функция на мозъчната кора, осигуряваща бързо сключване на временни връзки при двигателните реакции, се развива най-интензивно в ранните години на предучилищната възраст (3—4 и 4—5 години). Обаче анализиращата функция на мозъчната кора, която осигурява точността на двигателните реакции и по-бързия подбор при сложните двигателни реакции закъснява в своето развитие. Тя се развива най-активно през последната година на предучилищната възраст (6—7 години). Същите показатели при словесните реакции показват обаче обратния процес. Процесите на анализ, осигуряващи точността, смисловата адекватност на словесните реакции и по-бързия подбор при сложните словесни реакции, през предучилищната възраст се развиват по-рано. Най-активно те се развиват през 5—6-го-здшна възраст. В същото време синтезиращата функция на мозъчната і:ора при осъществяването на словесните реакции се активизира по-късно, едва след предучилищната възраст. Проведените изследвания разкриват някои особености в развитието на втората сигнална система. Установяват се два етапа: подготвителен и същински. В първият етап, който започва през ранната детска възраст, се формира специфичната функция на втората сигнална система, а през втория етап, на основата на нейната специфична функция, се развиват и другите й две функции: пусковата и отразителната. През предучилищната възраст развитието на пусковата функция на втората сигнална система има явно предимство. В развитието на основните функции на втората сигнална система съществени изменения се наблюдават през 5—6-годишната възраст. Резултатите от проведените изследвания очертават тази година като преломен момент в развитието на висшата нервна дейност... Авторите благодарят за оказаното съдействие при организацията на изследванията на другарките София Аврамова, Маргарита Чернева, Елка Петрова и на директорките и учителките от детските градини № № 119, 92 и 99 в София и детските градини в с. Бухово и с. Симеоново (Софийско) и за помощта на другарките Ана Карауланова, Бора Стефанова и Мери Милева при статистическата обработка на резултатите. РАЗВИТИЕ НА ВИСШАТА НЕРВНА ДЕЙНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ Автори: Ема Йонтова Герон, Никола Станев Попов Редактор: Б. Арсова Техн. редактор: А. Михова Худ.-редактор: О. Вълнарова Худ. на корицата Петър Петрунов Коректори: П. Шишова и В. Милчева Дадена за печат на 29. X. 1965 г. Излязла от печат на 25. III. Издание I Тираж 3579

***
СЪДЪРЖАНИЕ Увод................................5
Особености в двигателните реакции на децата от предучилищна възраст .... 11
Методика на изследването...........11
Резултати от изследването............19
Обобщение на резултатите............40
Особености в словесните реакции на децата от предучилищна възраст......43
Методика на изследването............43
Обработка на получените резултати ..................46
Резултати от изследването............53
Обобщение на резултатите............82
Изследвания с метода на ограничените словесни реакции на деца от предучилищна възраст.......88
Методика на изследването............88
Резултати от изследването............93
Обобщение на резултатите...........108
Общи особеност и в развитието на висшата нервна дейност в предучилищна възраст 113

Забележка: Неизползвана книга.
Б. з. Р Развитие-на-висшата-нервна-дейност-в-предучилищна-възраст
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.