Обща теория на счетоводството

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  164

Автор:Е. Аверкович, С. Панайотова, М. Димчева, Р. Маринова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:157
Корици:меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Обща теория на счетоводството / Е. Аверкович, С. Панайотова, М. Димчева, Р. Маринова

СЪДЪРЖАНИЕ
Първа глава ОТЧИТАНЕ НА ТРУДА И РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Отчитане на числения състав, работното време и изработката ...
2. Отчитане начисляването и изплащането на работната заплата ...
3. Отчитане на осигурителните вноски, обезщетенията и удръжките върху работната заплата 14
4. 'Документи, използувани при отчитане на работната заплата ... 20
5. Основни положения на автоматизираната обработка на счетоводна¬та информация за труда и работната заплата 35
6.
Втора глава ОТЧИТАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ
1. Обща характеристика на фондовете и задачи на счетоводната отчет¬ност 38
2. Отчитане на уставния фонд 39
3. Отчитане на фонд "Развитие и технологично обновяване" ..... 46
4. Отчитане на фонд "Социално-битови и културни мероприятия" ... 54
5. Отчитане на фонд "Изобретения и рационализации" 61
6. Отчитане на фонд "Валутен" 67
7. Отчитане на фонд "Реализация на младежта" 73.
8.
Трета глава ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ
1. Основни понятия, свързани с инвестиционния процес и капитал- 76
ните вложения.
2. Капитални вложения за покупка на готови основни средства, фи¬нансиране от собствени средства на инвеститора 80
3. Капитални вложения за покупка на готови основни средства, фи¬нансирани с банков кредит 35
4. Отчитане на капиталните вложения, финансирани с валутен кредит 93
5. Капитални вложения чрез строителство, изпълнено от строител¬на фирма, финансирани със собствени средства -П02
6. Капитални вложения чрез строителство, възложено на строителна
фирма, финансирани от държавния бюджет *109
7. Капитални вложения, финансирани със собствени средства, осъ¬
ществявани чрез строителство по стопански начин ........ 113

Четвърта глава
ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КОМУНАЛНО- БИТОВИТЕ СТОПАНСТВА
I. Същност и значение на комунално-битовите стопанства.
II. Задачи и организация на отчитането. . 123
2. Отчитане дейността на работническите столове 125
7. Отчитане дейността на помощните стопанства 140
3.1. Отчитане дейността на помощните растениевъдни стопанства. . . 140
3.2. Отчитане дейността на помощните животновъдни стопанства. . 149
8. Отчитане дейността на другите комунално-битови стопанства. . 157
II Обща теория на счетоводството

Забележка: Неизползван учебник.
С! Обща-теория-на-счетоводството

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.