Въпроси на архитектурната естетика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-1-2019
  •  160

Автор:Елена Христова
Издателство:Висш инженерно-строителен институт
Страници:175
Корици:меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Въпроси на архитектурната естетика / Елена Христова

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 8-4
Раздел I - Архитектурно-художествената образност
Глава I. Пространствено-неизобразителния характер на архитектурно-художественото битие 8
Глава II. Естетически обект и естетически идеал
§ 1 Отношението на статичното и динамичною 18
§ 2 Отношението на конкретното и абстрактною, положителното и отрицателното 26
Глава III. Специфика на естетическото възприятие и оценка 32
Раздел II. Ролята на синтеза за обогатяване на архитектурно- художествената изразителност
Глава I. Общи принципи на архитектурния синтез 86
Глава II. Архитектура и скулптура 44
Глава III. Архитектура и живопис 59
Глава II. Архитектура и орнамент 68
Раздел III. Съвременни методологични насоки в архитектурата на капитализма и метода на социалистическия реализъм
Глава I. Принципи и форми на тяхната класификация 78
§ 1. Функционализъм 85
§ 2. Конструктивизъм 89
§ 3. Формализъм 95
§ 4. Органична архитектура 98
Глава II. За социалистическо-реалистическо архитектурно творчество
Раздел II. Методологическите изменения и диалектиката на архитектурния стил
Глава I. Външните и вътрешни отношения на стиловата стру¬ктура.. 124
§ 1. Диалектиката на общото и особеното 124
§ 2. Отношението стил-метод-дворба/форма и съдържание,образ/ и творческа индивидуалност 128
§ З.Архитектурния стил в аспекта на стила
на епохата и художествения стил 13g
Глава II. Изменението на стила в социалистическата архитектура
§ 1. Фактори за формиране на социалистически
архитектурен стил. 149
§ 2. Приемственост 154
§ 3. Зараждане и бъдещо развитие 162
Използувана литература 173-174
Съдържание 175-176

Печатни коли 11 Формат 1/16 от 71/100
Издателски коли 13.09 Поръчка № 738/1972 г.
Тираж 700
Полиграфическа база при Висшия инженерно-строителен институт — София

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. Б. з. Въпроси-на-архитектурната-естетика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.