Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-1-2019
  •  143

Автор:Христо Омарбалиев
Издателство:Сиби
Страници:338
Корици:меки
Година:1992
Броя:1
ISBN:9548150018 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността / Христо Омарбалиев

Фототипно издание

Второто издание на книгата в своята цялост се различава съществено от първото.

Във второто издание са разяснени някои от разпоредбите на Закона за собствеността на гражданите, Закона за териториално и селищно устройство, измененията на Закона за местните данъци и такси и Закона за държавните такси, както и издадените по приложението им подзаконови актове, и то главно във връзка с нотариалните удостоверения. При разглеждането на отделните договори са дадени отговори на близо 200 въпроса от материалноправно, процесуално и финансово естество, поставени пред Министерството на правосъдието.

Дадени са и нови образци и примери на нотариални документи и удостоверявания, а някои от съществуващите са изменени и допълнени.

Застъпена е и практиката на Върховния съд.

Авторът намира за необходимо да помести и кратки бележки по деловодството и книговодството в нотариалните служби с упътвания за проектираните промени в книгите за вписванията.

С посочените допълнения книгата ще обслужи още по-добре не само длъжностните лица, имащи нотариални компетентност, но и всички юристи и граждани, на които се налага да извършват нотариални удостоверения.

****
Уважаеми читатели,
Отпечатваме тази книга поради изключителния интерес към нея от страна на практикуващи юристи, студенти и граждани.

Законодателството ни се променя непрекъснато, но "Ръководство за нотариални действия във връзка със собствеността" е все още единственият изчерпателен отговор на въпросите, свързани с покупко-продажбата, дарението, замяната и ограничените вещни права върху недвижимите имоти.

Наемаме се с готовност да организираме издаването на научен труд или практическо помагало, третиращи проблемите на вещното право-и съобразени с действащите нормативни документи.
От издателя

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
С. Б.з. Ръководство-по-нотариални-действия-във-връзка-със-собствеността
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.