Идейното развитие на поборниците след Освобождението

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-1-2019
  •  143

Автор:Петя Пачкова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:179
Корици:меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 210 Състояние: Отлично
Идейното развитие на поборниците след Освобождението / Петя Пачкова

СЪДЪРЖАНИЕ
ИДЕЙНОТО РАЗВИТИЕ НА ПОБОРНИЦИТЕ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
/ Социолого-историческо изследване/
УВОДНИ ДУМИ 5
КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Историческата социология — същност и значение 7
Функции и специфика на социолого- историческото изследване 21
Проблеми на изследването на идейното развитие на поборниците 28
Що е "поборник"?34
списък
НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОБОРНИЦИ 44
ВЪПРОСНИК 56
Идейното развитие
ПОБОРНИЦИТЕ И ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 81
ЗА ИЛИ ПРОТИВ МОНАРХИЯТА 100
ПОБОРНИЦИТЕ И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА124
Поборниците като "фили" и "фоби"124
Многостранност на външнополитическата ориентации на поборниците 141
ГІредосвобожденски корени на русофилството и русофобството 147
ЗАКЛЮЧЕНИЕ156
ИЗТОЧНИЦИ168
ЛИТЕРАТУРА170

****
В предложения труд се разглеждат редица проблеми на историческата социология, на взаимодействието между историята и социологията като науки. Набляга се на спецификата на социолого-иеторическото емпирично и теоретично изледване и се очертават някои от основните им функции.

С помощта на социологическия подход са изследвани политическите възгледи и поведение на българските поборници след Освобождението, тяхната роля в политическия живот на България до края на миналия век. По-конкретно се разглежда отношението им към важни политически събития и явления в следосвобожденската ни действителност: обединението на българските земи, външнополитическата ориентация на страната, установяването на буржоазната демокрация и монархичния институт.

Книгата ще представлява интерес за специалисти по история и социология, както и за по-широк кръг читатели.
© ПЕТЯ СТОЯНОВА ПАЧКОВА, 1988: г. JUSAUTOR, SOFIA
Индекс 301 4- 941Б

Забележка: Неизползвана книга.
о1. Н. б. И. Идейното-развитие-на-поборниците-след-Освобождението

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.