Одисея. Омир

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-1-2019
  •  136

ПРОДАДЕНА

Автор:Омир
Издателство:Народна култура
Страници:492
Корици:твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 180/250/5 Състояние: Мн. добро
Одисея / Омир

СЪДЪРЖАНИЕ
7 МИТ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В ОМИРОВАТА «ОДИСЕЯ»
Б. Богданов
21 ПЪРВА ПЕСЕН
СЪВЕЩАНИЕ НА БОГОВЕТЕ АТИНА ПООЩРЯВА ТЕЛЕМАХ
37 ВТ OP А П E CE H
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ИТАКИЙЦИТЕ ПЪТУВАНЕТО НА ТЕЛЕМАХ
53 ТРЕТА ПЕСЕН
ПОСЕЩЕНИЕТО В ПИЛОС
71 ЧЕТВЪРТА ПЕСЕН
ГОСТУВАНЕТО В ЛАКЕДЕМОН
99 ПЕТА ПЕСЕН САЛЪТ НА ОДИСЕИ
117 ШЕСТ А П Е СЕ Н
ОДИСЕИ ПРИ ФЕАКИТЕ
131 СЕДМА ПЕСЕН
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ОДИСЕИ У АЛКИНОЙ
145 ОСМА ПЕСЕН
ГОСТУВАНЕТО НА ОДИСЕИ У ФЕАКИТЕ
165 ДЕВЕТА ПЕСЕН
РАЗКАЗЪТ ПРЕД АЛКИНОЙ ЦИКЛОПИТЕ
ISS ДЕСЕТА ПЕСЕН
ПРЕМЕЖДИЯТА ПРИ ЕО.7.
ЛЕСТРИГОНИТЕ И КИРКА
205 ЕДИНАДЕСЕТА ПЕСЕН ЦАРСТВОТО НА СЕНКИТЕ
727 ДВАНАДЕСЕТА ПЕСЕН СИРЕНИТЕ.
СЦНЛА И ХАРИВДА.
КРАВИТЕ НА ХЕЛНОС
245 ТРИНАДЕСЕТА ПЕСЕН
ПРОЩАВАНЕТО НА ОДИСЕИ С ФЕАКИТЕ И ПРИСТИГАНЕТО МУ 8 ИТАКА
261 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ПЕСЕН РАЗГОВОРЫ НА ОДИСЕИ С ЕВ МЕЙ
2SI ПЕТНАДЕСЕТА ПЕСЕН
ПРИСТИГАНЕТО НА ТЕЛЕМАХ ПРИ ЕВМЕИ
SOI ШЕСТНАДЕСЕТА ПЕСЕН ТЕЛЕМАХ ПОЗНАВА ОДИСЕЯ
319 СЕДЕМНАДЕСЕТА ПЕСЕН ТЕЛЕМАХ СЕ ВРЪЩА В ИТАКА
34 ОСЕМНАДЕСЕТА ПЕСЕН ВОР В АТ А НА ОДИСЕИ С И РОС
357 ДЕВЕТНАДЕСЕТА ПЕСЕН ОДИСЕИ ПРИ ПЕНЕЛОПА У МИ В АН СТО
379 ДВАДЕСЕТА ПЕСЕН ПРОИЗШЕСТВИЯТА ПРЕДИ ИЗВИВАНЕТО НА ЖЕНИХИТЕ
395 ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ПЕСЕН СЪСТЕЗАНИЕТО С ЛЪКА
411 ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ПЕСЕН ИЗБИВАНЕТО НА ЖЕНИХИТЕ
431 ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ПЕСЕН ПЕНЕЛОПА ПОЗНАВА ОДИСЕЯ
443 ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ПЕС ПРИМИРИЕТО
465 ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНАТА

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
о1. Одисея 
Категория › Класика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.