Политики на Европейския съюз

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-1-2019
  •  161

Автор:Колектив
Издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
Страници:211
Корици:меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:978-954-423-525 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Политики на Европейския съюз

Издаването на сборника се финансира от Университетски фонд "Научни изследвания" на ПУ "Паисий Хилендарски"
Съставителство и научна редакция: доц. д-р Аксентия Замфирова
© Авторски колектив, 2009
© Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2009 ISBN 978-954-423-525-3

***
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 5
Списък на използваните съкращения 8

Глава първа ОБЩИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 9
доц. д-р Цветанка Инджова
Обща търговска политика на Европейския съюз 11
Маргарита Русева
Обща селскостопанска политика — същност, цели и особености 23

Глава втора
СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 55
гл. ас. Боян Славейков
Европейската политика на икономическо и социално сближаване — насоки, тенденции, реални постижения и проблеми. Еволюция на съдържанието и механизмите
на прилагане. Ролята на Кохезионния фонд 57
доц. д-р Аксентия Замфирово Регионална политика на Европейския съюз.
Европейски фонд за регионално развитие 85
гл. ас. Делян Ангелов
Принципи на регионално разделяне на територията
(за целите на регионалното планиране) 99

Глава трета
КООРДИНИРАНИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 111
доц. д.ик.н. Мария Сотирова
Социалната политика и политиката по заетостта на Европейския съюз: социални и структурни измерения на икономическата интеграция 113
гл. ас. Даниела Стамболиева
Политика за създаване на европейско изследователско и образователно пространство! 187

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста, само наранена корица (незначително).
С. Политики-на-Европейския-съюз

Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.