Икономическа политика и икономическо образование

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-1-2019
  •  120

Автор:Сборник
Издателство:Пловдивски университет "Паисий Хилендарски'
Страници:115
Корици:меки
Година:2007
Броя:1
ISBN:9789544233914 Тегло (гр.): 146 Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. добро
Икономическа политика и икономическо образование

СЪДЪРЖАНИЕ
1 ОТКРИВАНЕ
Управлението на държавните и на частните висши училища трябва да се промени
проф. Мариана Михайлова 7
2 ДОКЛАДИ
Висше образование и пазар на труда (актуални проблеми и тенденции)
доц. д-р Мария Сотирова 15
Студентското кредитиране като инструмент за разширяване на частните инвестиции и осигуряване на равен достъп за придобиване на висше образование
доц. д-р Мария Сотирова 61
Някои основни проблеми на икономическото образование
доц. д-р Аксентия Замфирово 65
3 ИЗКАЗВАНИЯ
Икономическото развитие и икономическото образование
гл. ас. Боян Славейков 71
Икономическата наука и икономическото образование - реалност, потребности, перспективи
доц. Соня Игнатова 82
Проблеми на висшето образование в България
гл. ас. Даниела Стамболиева 86
За хуманизацията на икономическото образование
проф. Асен Карталов 93
За някои аспекти на връзката между икономическото образование и стопанската практика
Александър Божков 96
Опитът на Стопанския факултет в СУ "Климент Охридски"
доц. Тодор Попов 101
Някои проблеми на българското образование
доц. Чавдар Николов 103
За истинска реформа във висшето образование
проф. Милко Митрополитски 106
Едно студентско откровение: струва ли си да учиш за висше образование в България Мартин Боев 109
IV. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ 115

***
ПРЕДГОВОР
Настоящият сборник включва материали от кръглата маса на тема "Икономическа политика и икономическо образование", състояла се в Пловдив, на 30.11.2004 г., в ПУ "Паисий Хилендарски". Поради обективни причини той излиза от печат с известно закъснение във времето.

Но независимо от това поставените по време на дискусията проблеми, подходът към тяхното структуриране и осмисляне, както и предлаганите решения ни най-малко не обезценяват смисъла и качеството на дискусията. Тъкмо обратното - изминалият период позволява да оценим от дистанцията на времето не само актуалността на обсъжданата тематика, но и необходимостта от цялостно и задълбочено разглеждане на въпросите на икономическото образование и на неговата релевантност спрямо потребността на стопанската практика и изискванията на социалното и икономическото развитие на България днес и в обозримото бъдеще. Следването на подобна логика неизбежно излиза извън тяснодефинирания формат на обучението по икономическите дисциплини във ВУЗ и поставя въпроса на плоскостта на дългоочакваната и дълго отлагана реформа във висшето образование в нашата страна: за дълбочината и съдържанието на политиките и стратегиите, които тя би трябвало да приложи, за въвеждането на принципите на пазарните отношения във функционирането на висшите училища, за по-голямата автономност и децентрализацията на управлението на последните, за студентското кредитиране като начин за създаване на равни възможности за продължаване на образованието, за нов подход на мислене и действие към образованието като към особен род пазар на едни от най-важните фактори на производството и т.н.

Тези и други въпроси, които бяха поставени от участниците в дискусията и са включени в предлагания сборник, отразяват основните интереси на преподавателите от факултета "Социални и икономически науки" и тяхната научна, професионална и ална отговорност към промяната на условията, средата и принципите на функциониране на образователната система, към създаването на предпоставки за нейното реформиране и издигане на висотата на съвременните изисквания на научно-техническия прогрес, предизвикателствата на глобализацията и пълноправно-то членство на страната ни в Европейския съюз.

Според нас това е една от най-важните задачи пред българското общество, което то трябва да реши, за да се подготви успешно за новите реалности на развитието, доминирано и генерирано от икономиката на познанието.
От редактора

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.
С. Б.з. Икономическа-политика-и-икономическо-образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.