Дон Кихот

  • 2 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-1-2019
  •  142

Автор:Мигел де Сервантес
Издателство:Пан
Страници:288
Корици:меки
Година:2004
Броя:1
ISBN:97895446572639 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Дон Кихот / Мигел де Сервантес

СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ ПЪРВА
Глава I, в която се говори за характера и привичките на знамени¬тия идалго Дон Кихот де Ла Манча. ...5
Глава II, в която се разказва за първото излизане на безподобния Дон Кихот от неговите владения. ...11
Глава III, където се разказва до какъв остроумен начин да се пос¬вети в рицарското звание прибягна Дон Кихот. ."19
Глава IV. За онова, което се случи с нашия рицар, след като той напусна кръчмата. ...25
Глава V, в която продължава разказът за несполуките на нашия герой...32
Глава VI. За страшния погром, който свещеникът и бръснарят нанесоха на библиотеката на нашия герой, докато той спеше. ...36
Глава VII. За втория поход на славния рицар Дон Кихот де Ла Манча. ...39
Глава VIII. За бележитата храброст, показана от Дон Кихот в зна¬менитото му сражение с вятърните мелници. ...43
Глава IX, в която се описва славната битка на Дон Кихот с биска- еца. ...45
Глава X. За нощта, която нашите герои прекараха при овчарите. ...51
Глава XI. За неприятната среща на Дон Кихот с янгуеските муле- тари. ...55
Глава XII. За онова, което се случи с безподобния рицар в кръч¬мата, която той взе за замък. ...61
Глава XIII, в която продължава разказът за несгодите на храбрия Дон Кихот и оръженосеца му в кръчмата. ...65 Глава XIV. За новия разговор на Дон Кихот със Санчо и сражени¬ето с овните. ...73
Глава XV. За мъртвото тяло и други доста странни събития. ...84
Глава XVI. За най-страшното приключение, което се е случило някога с доблестния рицар и при туй без никаква вреда за него. ...91
Глава XVII. Как Дон Кихот завоюва знаменития шлем на Мамб- рино и за други подвизи на непобедимия рицар. ...99
Глава XVIII. Как Дон Кихот освободи неколцина нещастници, които водеха насила там, където не им се искаше да отидат. ...104
Глава XIX. За онова, което се случи със знаменития Дон Кихот в Сиера Морена и бе едно от най-редките приключения, разказани в тази правдива история 116
Глава XX, в която става дума за чудните неща, които се случиха в Сиера Морена с доблестния рицар и за покаянието, което той си наложи от любов. ...126
Глава XXI. За по-нататъшните любовни лудории на нашия доб¬лестен рицар в Сиера Морена и за това как Санчо изпълни поръч¬ката му. ...141
Глава XXII. Как свещеникът и бръснарят изпълниха намерението си и за други неща, достойни да бъдат разказани в тази велика история. ...148
Глава XXIII, в която става дума за остроумието на хубавата Доро¬тея и за други занимателни неща. ...160
Глава ХХГѴ. Продължение от беседата на Дон Кихот със Санчо Панса и за други някои случки. ...166
Глава XXV. За онова, което се случи с Дон Кихот и спътниците му в познатата ни кръчма и за страпшата битка с винените мехове. ...177
Глава XXVI. За неочакваните събития, които станаха в кръчмата, за отпътуването на омагьосания рицар у дома и за края на първата част на това правдиво повествование. ...183
ЧАСТ ВТОРА
Глава I. Какво разговаряха свещеникът и бръснарят с Дон Кихот през време на болестта му ...195
Глава II, в която се разказва за бележитата свада на Санчо Панса с племенницата и домоуправителката и за други забавни неща. ...201
Глава III. За разговора между Дон Кихот, Санчо Панса и бакала¬въра Самсон Караско. ...204
Глава ГѴ. За приготовленията на рицаря и оръженосеца му и за други някои изумителни произшествия. ...208 Глава V, в която се разказва как Дон Кихот и Санчо търсиха Дул- синея.... 214
Глава VI, където се разказва за хитростта, до която прибягна Сан¬чо, за да омагьоса Дулсинея и за други произшествия, толкова смешни, колкото и правдоподобни. ...219
Глава VII. За странното приключение, което се случи на доблест¬ния Дон Кихот при срещата му с "колесницата на смъртта". ...225
Глава VIII. За необикновеното приключение на доблестния Дон Кихот с храбрия рицар на Огледалата. ...229 Глава IX, в която се обяснява кои бяха рицарят на Огледалата и неговият оръженосец. ...237
Глава X. За срещата на Дон Кихот с един дворянин от Ла Манча. ...239
Глава XI, където става ясно до каква крайна и извънредна степен можеше да стигне и стигна нечуваното мъжество на Дон Кихот в благополучно завършеното приключение с лъвовете. ...243
Глава XII. За онова, което се случи с Дон Кихот в къщата на рица¬ря на Зелената дреха. ...253
Глава XIII, в която се разказва за сватбата на Камачо Богатия и нещастието на Басилио Бедния. ...258
Глава ХГѴ, в която продължава и завършва описанието на сватба¬та на Камачо и Китерия. ...263
Глава XV, в която се разказва за приключението, което се случи с нашия доблестен рицар в пещерата на Монтесинос. ...269
Глава XVI, където се явява на бял свят историята за магарешкия рев и приключението с кукления театър и маймуната познавачка. ...273
Глава XVII, в която се дава нов пример от неподражаемата храб¬рост на славния Дон Кихот. ...282
Глава XVIII, в която се разказва кой беше чичо Педро и се описва неприятното приключение, което се случи със Санчо. ...291
Глава XIX. За знаменитото приключение с омагьосаната лодка. ...296
Глава XX. За срещата с хубавата ловджийка. ...302
Глава XXI. За приема на рицаря и оръженосеца в замъка. ...306 Глава XXII. За начина, до който прибягнаха, за да премахнат ма¬гията от несравнимата Дулсинея дел Тобосо. ...315
Глава XXIII. За съветите, които Дон Кихот даде на Санчо, преди той да поеме губернаторството. ...321
Глава ХХГѴ. Как Санчо пое управлението на острова и с какво се отбеляза началото на неговото губернаторстване. ...324
Глава XXV. За по-нататъшната дейност на новия губернатор на остров Баратория. ...329
Глава XXVI. За печалния край на Санчовото губернаторстване. ...333
Глава XXVII. Напускането на замъка и новите събития на път за Сарагоса. ...336
Глава XXVIII. За някои случки, които могат да се смятат за прик¬лючения. ...346
Глава XXIX. За вълшебната глава и други дреболии, които би било жалко да не се разкажат. ...353
Глава XXX. За приключението, което причини на Дон Кихот по¬вече скръб от всички досегашни. ...359
Глава XXXI, в която се разказва как Дон Кихот успя най-сетне да уговори Санчо да изпълни обещаното самобичуване. ...365
Глава XXXII. Как Дон Кихот и Санчо пристигнаха в селото си и за други знаменателни събития. ...371
Глава XXIII и последна, в която се разказва за болестта на Дон Кихот, за завещанието и смъртта му. ...379
ПРИЛОЖЕНИЕ ...387

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
о1. Н. б. Д. Дон-Кихот 

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.