Образуване на досъдебно производство

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-12-2018
  •  137

ПРОДАДЕНА

Автор:Веселин Вучков
Издателство:Сиби
Страници:179
Корици:меки
Година:2015
Броя:1
ISBN:9789547309470 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Образуване на досъдебно производство: Актуални проблеми / Веселин Вучков

СЪДЪРЖАНИЕ
Встъпителни думи 7
§ 1. Стадиите на досъдебното производство 9
§ 2. Разследващи органи; разпределение
на делата между разследващите органи 15
2.1. Функция на прокурора в досъдебната фаза; отношенията "прокурор -
разследващи органи" 15
2.2. Разследващи органи: следователите 22
2.3. Разследващи органи: разследващите полицаи от МВР 33
2.4. Разследващи органи: разследващите митнически инспектори от Агенция "Митници" 37
2.5. Разследващи органи: разследващите агенти от ДАНС (кратка ретроспекция) 41
2.6. Разследващи органи: полицейските органи в МВР 43
2.7. Разследващи органи: митническите органи в Агенция "Митници" 48
2.8. Разследващи органи: конституционноправни основи 52
§ 3. Досъдебно производство: условия за образуване 55
§ 4. Постановлението за образуване - едно възможно решение (или защо не трябва да се образува дело СРЕЩУ някого) 68
§ 5. Относно разпоредбата на чл. 212, ал. 2 НПК 82
6 ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
§ 6. Върху въпроса за т.нар. предварителна проверка 93
2.9. Встъпителни думи 93
2.10. Предварителната проверка - кратка историческа ретроспекция 95
а) Институтът "предварителна проверка" - 1974 г. 95
б) Институтът "предварителна проверка" - 1982 г. 100
в) Институтът "предварителна
проверка" от 1990 до 1999 г 105
г) Институтът "предварителна
проверка" след 2003 г. 108
д) Състояние на проблема след приемането на новия Наказателно-процесуален
кодекс (2005 г.) и новия Закон за съдебната власт (2007 г.) 112
§ 7. Започване на бързо или незабавно наказателно производство 124
§ 8. По някои други въпроси 139
8.1. Привличането на обвиняем и разпоредбите на чл. 356, ал. 4 НПК и чл. 362, ал. 4 НПК,
респ. чл. 219, ал. 2 НПК 139
8.2. Съотношението оперативно-издирвателна дейност/наказателнопроцесуална дейност 143
8.3. Разпределението на досъдебните производства чрез случаен подбор 148
8.4. Относно някои промени в института на специалните разузнавателни средства 153
Резюме на английски език 161
Резюме на немски език 164
Резюме на руски език 167
Използвана литература 170

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ
Началото на досъдебното наказателно производство е те¬ма, която концентрира в себе си потенциал за разнообразни научни анализи.
Преди всичко, започването на наказателно производство "отмерва" границата между извънпроцесуална и процесуална дейност. А това от своя страна предопределя значението на т.нар. наказателнопроцесуална форма във всичките й аспекти.
На второ място, именно този времеви момент - започване¬то на наказателно дело - поставя на вниманието на изследователите и практикуващите юристи от десетилетия насам проблемите на т.нар. предварителна проверка: необходима и допустима ли е тя, какво да бъде нейното съдържание (процесуални или извънпроцесуални елементи, срокове и т.н.), каква е нейната юридическа природа, каква да бъде нейната норматив¬на съдба.
На трето място, образуването на досъдебно производство, разглеждано като наказателнопроцесуален институт, предна- чертава в голяма степен функции и правомощия на държавни органи и институции с ангажименти в сферата на противодействието на престъпността. По тази причина законодателят следва да преценява внимателно своите нормотворчески стъпки, когато променя правните норми, защото съотношението между предпроцесуалната дейност на държавните органи, от една страна, и последващата процесуална дейност на държавни органи, от друга страна, във висока степен предо¬пределя перспективите пред обвинителната функция, осъществявана от прокурора в съдебната фаза по наказателните дела.
Накрая, стадият "образуване на досъдебно производство" неизбежно предполага дискутиране на въпросите за формалния акт, който поставя началото на наказателния процес в неговата досъдебна фаза, за разпределението на делата........

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Ст. Образуване-на-досъдебно-производство 
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.