Програма по банки и финанси. Основен курс. Модул 2: Въведение в банковото счетоводство

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-12-2018
  •  145

Автор:Колектив
Издателство:Международен банков институт
Страници:220
Корици:меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: --- Състояние: Мн. добро
Програма по банки и финанси. Основен курс. Модул 2: Въведение в банковото счетоводство

Програма по банки и финанси. Основен курс. Модул 2: Въведение в банковото счетоводство

ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВЕДЕНИЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ в този модул от Основния курс на дистанционното обучение. Когато прочетете това въведение Вие ще знаете:
- как е структуриран този Модул;
- как трябва да изучавате материала от този Модул.
Както предполага самото заглавие, този Модул ще Ви запознае с
основата на счетоводната практика. Познаването на този Модул не
предполага знание на банковото счетоводство, но ще разшири познанията Ви по отношение на банковите становища и бизнес планове, които Вашите клиенти Ви представят.
Освен това, като банкери от Вас се очаква да познавате добре търговските дела на тези клиенти. Те се записват посредством използването на счетоводните системи, затова е важно да познавате, както счетоводните процеси, така и начинът, по който се ползва финансовата информация.
Това познание е доразработено в още три от Модулите в "Програмата по банки и финанси", като обхваща:
- по-конкретно преоценяване на счетоводните единици;
- изучаване в детайли на техниките за финансов анализ;
- ролятя на финансовата информация при вземането на важни
решения.
Следователно е важно внимателно да четете материала от този Модул. Този Модул има едно Задание, което Вие следва да попълните накрая. Ще има и изпит (един от петте в края на Основния курс), който ще покаже до каква степен сте запознати и разбирате този Модул.
ЦЕЛИ НА МОДУЛА
"Въведение в счетоводството" има за цел да Ви запознае със
счетоводната практика в най-общ аспект. Основното, което се очаква да можете след запознаване с модула е да:
- обяснявате основния процес на счетоводните системи;
- описвате основните счетоводни техники;
- излагате разпоредбите, обхващащи различни аспекти от
счетоводството ;
- обяснявате как се създава финансова информация и как може тя да бъде използвана.

ПРЕГЛЕД НА "ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО"
Модулът се състои от 10 учебни сесии, както е показано по-долу:
ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО
Сесия 1: Основи на счетоводството
Сесия 2: Счетоводни правила
Сесия 3: Счетоводни документи
Сесия 4: Основни операции
Сесия 5: Дебитори и кредитори
Сесия 6: Дълготрайни материални активи
Сесия 7: Капитал
Сесия 8: Равняване на сметки
Сесия 9: Непълна документация
Сесия 10: Използване на счетоводната информация
Всяка от тези сесии изисква между два - два и половина часа учебно време, с изключение на сесии 2,3 и 9, които могат да отнемат повече - три до три и половина часа. Тези сесии съдържат много нова, за повечето от вас, информация, за да бъде изучена наведнъж, така, че ви съветваме да разпределите работата си на два пъти.
Цялото учебно време за Модула е около тридесет часа. Тези цифри са само ориентировъчни и зависят изцяло от индивидуалните учебни умения и методики. Важно е да изучавате сесиите в тяхната последователност, защото всяка следваща сесия се базира на информацията от предишните.
КАК ДА ИЗУЧАВАТЕ ТОЗИ МОДУЛ
Понеже това не е вашият първи модул, вие би трябвало вече да сте наясно със структурата на сесиите и методологията на дистанционното обучение. Би трябвало вече да сте си изработили собствена учебна програма.
Ако имате нужда от опресняване на тези елементи можете да прочетете отново "Ръководство за курса" или "Обучение по дистанционния метод"
За целите на този модул трябва да се снабдите със Закона за счетоводството и Търговския закон.
На добър час в изучаването на Въведение в счетоводството!
Страница -2

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
о1. Програма-по-банки-и-финанси-Основен-курс-Модул-2-Въведение-в-банковото-счетоводство  

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.