Волейбол. Учебник за ВИФ

  • 3 0
  • (Rated 30 Stars)
  •  22-12-2018
  •  409

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:229
Корици:твърди
Година:6.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175/ 245 Състояние: Мн. добро
Волейбол. Учебник за ВИФ

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3
Същност, характеристика и значение на волейболната игра (П. Димитрова) ... 5
Същност и характеристика на волейболната игра 5
Място и значение на волейбола в системата на физическото възпитание в НРБ 7
История на волейбола (Д. Гигов) 9
Поява и развитие на волейбола в световен мащаб. 9
Поява и развитие на волейбола в България 13
Българският волейбол в големите международни състезания 17
Структура на Международната и на Българската федерация по волейбол ... 20
Характерни черти на съвременния волейбол и тенденции в неговото развитие. . 22
Техника на волейболната игра (А. Крумова) 26
Определение, основни понятия, класификация 26
Игра без топка 30
; Игра с топка 31
Типични грешки при изпълнението на техническите похвати 56
Тактика на волейболната игра (Д. Гигов) 62
Определение, основни понятия, класификация 62
Функции на играчите и комплектуване на отбор 64
Тактика в нападение. . 67
Индивидуална тактика в нападение 68
Колективна тактика в нападение 74
Системи на игра в нападение. 78
Тактика в защита: 84
Индивидуална тактика в защита 84
Колективна тактика в защита 8g
Системи на игра в защита 91
Основи на обучението и тренировката по волейбол (А. Крумова) 94
Принципи, средства и методи на обучение и тренировка 95
Принципи на обучението 95
Принципи (закономерности) на тренировката (Д. Гигов) 97
Средства на обучението и тренировката (А. Крумова) lOO
Методи на обучението и тренировката 101
Методика за формиране на двигателния навик и етапи на обучението 105
Структура и особености на урока (тренировката) по волейбол 1İ0
Съдържание, форма и структура на урока (тренировката) 1İ0
Подготовка на преподавателя за урока (тренировката) 110
Педагогическо-методически особености на урока (тренировката) по волейбол ill
Критерии за оценка на урока (тренировката) 114
Съдържание на учебния материал по волейбол в ЕСПУ 115
Тренировъчни натоварвания, тренираност и спортна форма (Д. Гигов) .... 1İ8
Индивидуална подготовка на волейболиста ]20
Съдържание на учебно-тренировъчния процес 123
Физическа подготовка (А. Крумова) 123
Особености на физическата подготовка при волейбола 124
Обща физическа подготовка. . j26
Специална физическа подготовка 127
Контрол върху физическата подготовка на волейболиста (В. Христова) ... 14J
Техническа подготовка (П. Димитрова) 05
Общи положения 05
Обучение и усъвършенстване на техниката без топка (стоежи и придвижвания) J47
Обучение и усъвършенстване на техниката с топка 149
Контрол върху техническата подготовка на волейболиста ......... JjSl
Тактическа подготовка (Д. Михайлов) 163
Общи положения 163
Обучение и усъвършенстване на индивидуални, групови и отборни действия в нападение 164
Обучение и усъвършенстване на индивидуални, групови и отборни действия
в защита 169
Психологична подготовка на волейболиста (Б. Кючуков) 173
Обща психологична подготовка 174
Специална психологична подготовка 176
Непосредствена психологична подготовка. . . 177
Следсъстезателна психологична подготовка 186
Теоретична подготовка (Д. Гигов) 186
Игрова подготовка (А. Крумова) 180
Особености на работата с подрастващи волейболисти (А. Крумова) 183
Анатомо-физиологични, морфологични и психични особености 184
Методически и педагогически особености през различните етапи на спортната подготовка 187
Подбор на млади волейболисти (П. Димитрова) 193
Особености при подготовката на високоръстови волейболисти 19о
Построяване на тренировъчния процес по волейбол (И. Антонов) 190
Периодизация на тренировъчния процес 196
Планиране на учебно-тренировъчната работа 203
Педагогически контрол и отчитане на тренировъчния процес 207
Организация и провеждане на състезания (Д. Михайлов) 211
Видове състезания 211
Спортен календар 211
Системи за провеждане на състезания 212
Наредба за провеждане на състезания 215
Отчитане на резултатите от състезания 216
Управление на отбор в състезание (С. Димитров) 217
Научноизследователска работа (В. Христова) 222
Организация и етапи на научното изследване 222
Методи за изследване 223
Проблеми и методология на научното изследване във волейбола 224
Методики за научни изследвания в урока (тренировката) и в състезанието по волейбол. 225
Ползвана литература 228

©Анка Крумова Маринова, Димитър Тасев.Гигов, Богдан Христов Кючуков, Пенка Бончева Димитрова, Илия Стоянов Антонов, Димитър Петров Михайлов, Василка Серафимова Христова, Стефан Георгиев Димитров, 1990
c/o Jusaiitor, Sofia
796/799

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Липсва титулната страница.
о1. Волейбол
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.