Справочник на енергетика Том 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-12-2018
  •  180

Автор:Иван Стефанов, Стоян Стоянов, Лало Христов, Борислав Робев, Мехмед Куцев
Издателство:Техника
Страници:568
Корици:твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150/220 Състояние: Мн. добро
Справочник на енергетика Том 1 / Иван Стефанов, Стоян Стоянов, Лало Христов, Борислав Робев, Мехмед Куцев

УДК 51 +620.1 + 621.1+621.31 +621.351/6+ 621:365.2/6 + 621.395+ + 621.56 + 621.63 + 621.81/88+621,9(083)
В справочника са дадени технически данни, характеристики и други сведения за проектиране, монтаж и експлоатация на енергийните съоръжения и уредби в промишлените предприятия.

Дадени са кратки сведения за организацията на работата в звената на отговорниците по експлоатацията на енергийните стопанства на промишлените предприятия.

Справочникът е предназначен за инженерите и техниците, които работят по експлоатацията, монтажа и проектирането на енергийните съоръжения и уредби в промишлените предприятия. Може да бъде полезен и на инженерите и техниците — енергетици от строителството и транспорта.

Справочникът може да се ползува и от студентите от енергийните и електротехническите специалности ца ВТУЗ и учениците от съответните средни технически училища.
© Иван Стефанов, Стоян Стоянов, Лало Христов, Борислав Робев, Мехмед Куцев, 1981 c/o Jusautor, Sofia
621.3

***
П Р Е Д.Г О В O Р
Бурното развитие на промишлеността у нас доведе до построяването на редица нови модерни малки, средни и крупни предприятия. Енергийното стопанство на тези предприятия включва в себе си производството, пренасянето и разпределението на всички видове енергии и експлоатацията на енергийните съоръжения и уредби.

Настоящият справочник си поставя за цел да подпомага енергетиците в промишлените предприятия в ежедневната им работа. Той ще допълни недостатъчната още справочна литература по промишлена енергетика.

Тази книга е преработено в съкратен обем издание на отпечатаното през 1972 год. Авторите са далеч от мисълта, че това издание ще задоволи напълно изискванията на енергийния персонал. Критиката ще помогне и в бъдеще да се подобрява съдържанието му.

Настоящото издание се отпечатва в два тома за улеснение при използуването му.

Авторите

Забележка: Неизползвана книга. Незначително позахабена корица.
о1. Справочник-на-енергетика-Том-1
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.