Balkanların Işık Ressamları: Manaki Kardeşler

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-12-2018
  •  165

Автор:Igor Stargelov
Издателство:Cinematiqe of Macedonia
Страници:171
Корици:меки
Година:2014
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 225 Състояние: Мн. добро
Balkanların Işık Ressamları: Manaki Kardeşler / Igor Stargelov

İçindekiler
1 FİLMİN DOĞUŞU VE İLK YILLAR 17
Balkanlarda Sinemanın Durumu 24
2 YANAKİ VE MİLTON MANAKİ 29
Manastır 36
Manaki Kardeşler Hangi Balkan Kültürü ne Aittirler? 52
3 MANAKİ KARDEŞLERİN ESERLERİ 55
4.1 Fotoğraf Çalışmaları 56
4.2 Film Çalışmaları 65
4.3 Film Gösterim Faaliyetleri 69
4.4 MANAKİ KARDEŞLER HAKKINDAKİ BİLGİLERİN
DOĞRULANMASI 75
Kamera 300 Ne Zaman Alınmıştır? 76
Manaki Kardeşler Kaç Adet Film Çekmişlerdir? 88
4.5 MANAKİ KARDEŞLERİN FİLMLERİNDE YAPI VE
İÇERİK 95
5.1 Yaklaşım 95
5.2 Kamera 96
5.3 Manaki Kardeşlerin Filmlerinin Analizleri 97
5.4 Sinematografik Bilgiler 132
5.5 Manaki Kardeşler Tek mi Yoksa İki Kamera ile mi
Kayıt Yapıyorlardı? 135
5.6 Sonuç 136
4.6 MANAKİ ŞİİRSELLİĞİNİN ÖNE ÇIKAN UNSURLARI...139
5.3.1 Gizli Kurgu 139
5.3.2 Manaki Kardeşlerin Filmlerindeki Baskın Sahnelerin
Yapısı 143
4 Filmlerin Kronotopikliği (Zaman ve Mekânsallığı)...149
5 Manaki Filmlerinin Gösterge Bilimselliğine
Ek Olarak 152
6 Filmin Çekici ve Epik Bir Sanat Olarak
Algılanması 157
7 Manaki Kardeşlerin Filmlerindeki Genel Planların
Kinestetik Özellikleri 159
EK: MANAKİ KARDEŞLERİN FİLMLERİNİN
KALICI OLARAK KORUNMASI 163
Şimdiki Durum 163
Restorasyon ve Konservasyon Süreci 166
Dijital Restorasyon Süreci 168
Özgeçmiş 170

***
Türkçe Baskıya Bir Önsöz

MANAKİ kitabının bu baskısı, Türkiye’de, Türk Sineması tarihi için oldukça önemli olan bir yılda; ilk Türk filminin 100. yılının kutlandığı bir zamanda yayımlanıyor. Türkiye’nin Yanaki ve Milton Manaki Kardeşlere kocaman bir takdir ve teşekkür gösterdiği bu yılda. Bütün bunlar bana gerçekten büyük bir onur ve mutluluk vermektedir.

Manaki Kardeşler, fotoğrafçı ve kameraman oldukları gibi film gösterimleri de yapıyorlardı. Bu fotoğraf ve film kamerası sihirbazları, Balkan kültüründe, film sanatının ilk öncüleridir ve haklı olarak Balkanların ilk sinematografları olarak anılmaktadırlar. Tüm eserleri göz önünde bulundurulduğunda, onlar sadece Makedon ve Türk Sinema tarihinin değil, Avrupa kültürünün ve dünya sinemacılık tarihinin bir parçasıdırlar.

Elinizde tuttuğunuz kitap, ‘Manaki Kardeşlerin Filmlerine Estetik Bakış Açıları’ adlı yüksek lisans tezimin sonucunda ortaya çıkmıştır. Son şeklini 2003 yılında alan, uzun soluklu evrimsel bir ürün söz konusudur. Yaklaşık 10 yıl önce Manaki Kardeşlerin hayatı ve eserlerini araştırıyor olmam sebebiyle onlarla yatıp kalkıyordum. Belli bir aşamadan sonra konuyu biraz daha genişletmeye ve işlemeye karar verdim. Böylece kitabın ilk bölümünde, Manakiler hakkındaki biyografik bilgilerin yanısıra, dünya ve Balkanlar sinema tarihi ve Manakilerin fotoğraf, film ve film-gösterimi çalışmaları hakkında kısa bilgiler aktardım.

Kitabın özel bir bölümünde gerçekleri karşılaştırarak, ilk filmlerinin ne zaman çekildiği, aslında tam olarak ne kadar film çektikleri ve ünlü Kamera 300’ün nerede ve ne zaman alındığı konularına açıklık getirmeye çaba gösterdim.

Kitabın ikinci bölümünde, Manakilerin Şiirselliği diye adlandırdığım kısımda onların filmlerinin içeriksel ve yapısal çözümlemesi üzerinden, bu filmlerin estetik değerlerine ilişkin analizlerimi aktardım.

Bu kitabın içeriğiyle ilgili gelecek tüm olumlu ya da olumsuz eleştirileri sabırsızlıkla bekliyorum.
İgor STARDELOV
Ekim 2014, Üsküp

***
Kinoteka na Makedonija/Cinematheque of Macedonia
Balkanların Işık Ressamları Manaki Kardeşler / Igor Stardelov Özgün Adı: MANAKİ Çeviren: Erol Mahmud
Kitap Editörü: Yasin Ali Türkeri Redaksiyon: Vildan Ertürk, Toros Pehlivan Grafik Tasarım: Sevda Kantarcı
ESR Film Yapım ve Reklam Tanıtım
Kitabın Türkçe yayın hakları ESR Film Yapım ve Reklam Tanıtım’a aittir.
Bu kitap "Manaki Kardeşler İstanbul’da" projesi kapsamında kültürel amaçlı dağıtılmak üzere basılmıştır.
tünel Mitür vj sőrfjt derngqi

Забележка: Неизползвана книга.
о2. Balkanların-Işık-Ressamları-Manaki-Kardeşler
Категория › Турски език

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.