Знаци. Бр. 1 / 2013

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-12-2018
  •  126

Автор:Сборник
Издателство:Славянска литературна и артистична академия
Страници:160
Корици:меки
Година:2013
Броя:1
ISBN:1312-4412 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Знаци. Бр. 1 / 2013

ОБЩЕСТВО

Георги Венин: "Некалендарно...".................................................................. 1

"Знаци": "Атлантите...", /Ю.Беляев, Академията за руска словесност/......... 2

Ели Видева: "Запазената марка...", /интервю с кмета на Хасково/............21

Елка Стоянова: "Калейдоскоп от спомени", /"Южна пролет", дневник/ .... 30
КРИТИЧЕСКО ПЕРО

A. Димчева: "Фениксът..." /"Панихида за мъртвото време", Л.Левчев/.......7

Е. Няголова: "Упътване за сглобяване на Слънчев часовник" ......................17

B.Стоянов: Една книга, два ракурса, /"17 есета...", Н.Петев/.....................86

Г.Драмбозов: Една книга, два ракурса, /"17 есета..", Н.Петев/..................88
ПЕГАС

Любомир Левчев: "Слънчев часовник", поема ............................................18

Ивайло Балабанов: Стихотворения .......................................................23

Мина Карагьозова: Стихотворения.......................................................33

Ели Видева: Стихотворения.....................................................................58

Червенко Крумов: Стихотворения.........................................................62

Иван Есенски: Стихотворения................................................................90

Бойка Драгомирецкая: Стихотворения .............................................. 101

Красен Костов: Стихотворения ............................................................107

Генка Петрова: Стихотворения.............................................................126

Рада Добриянова: Стихотворения; Разговор със "самата Любов".........134
БЕЛЕТРИСТИКА

Иван Митев: "Златната пантофка", разказ .............................................39

Николай Петев: Из "17 есета против този свят"....................................81

Пламен Панчев: "Лисицата от Тюйлери", разказ ....................................98

Неда Антонова: "Царица Елеонора...", откъс от роман...........................112

Светослав Нахум: Из новелата "Никола против Никола".....................146
СЦЕНА

Мина Борисова: "Идеализмът..."/Дарина Параскова/...............................55


БАЛЕТ Ели Аврамова: "Танцът е Любов..." /Дорина Инджова/ 69 ш

АТЕЛИЕ Огнян Стамболиев: "Виолета Радкова - между статива и сцената" 73

ОТНОВО НА СВЕТЛО Николай Щелкунов: "Баладата в творчеството на Висоцки" 131 ^il

ПРЕВОДАЧЕСКА ТЕТРАДКА Страници от Русия: Карина Риц е превод на Е.Няголова 143

КИНО А.Кончаловски, интервю - превод на Д.Златев 153

ЕЗИК СВЕЩЕН Декларация на СБП: "Да съхраним Държавата на духа" 158

година десета, 1/201

Изкуство, литература, общество

Издава: "Олдвянскд литерлтурнд и дртистичнд дкАделия" - Вдрнл
ISSN: 1312-4412
Главен редактор: Елка Няголова
Графичен дизайн: Валерий Пощаров
Предпечат: Георги Георгиев
Коректор: Елисавета Ненкова
Адрес на редакцията: Варна 9000

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
о1. Знаци-Бр-1-2013
Категория › Периодични издания

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.