Римско частно право

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-12-2018
  •  154

ПРОДАДЕНА

Автор:Михаил Андреев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:426
Корици:Твърди
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Римско частно право / Михаил Андреев

ПРЕДГОВОР
Публикуването на настоящото IV основно преработено и допълнено издание на моя кратък курс по римско частно право съвпада с двадесет и петата годишнина на преподавателската ми дейност като хабилитиран преподавател — първите три години като доцент, а след това като професор — в Софийския университет. Четирите издания и публикуваните у нас и в чужбина рецензии говорят, че този труд бе посрещнат с интерес и одобрение и от студентите, и от специалистите в тази област — факт, който не може да не радва както автора, така и всички приятели на римското право и на класическата древност у нас.

Разрешаването на нелеката задача да се напише кратък, но поставен на нужното научно ниво курс по римско частно право бе обусловено от няколко обстоятелства. Стремил съм се да овладея творчески маркс-ленин-ската методология и този стремеж ми е помагал да се справя с огромния нелек изворов и литературен материал. Не по-малък дял при решаването на трудната задача се пада на опита, който придобих като практикуващ юрист, преди да се хабилитирам като преподавател по римско право. Този опит допринесе да прозра практическата постановка на редица проблеми, трудно доловими при едно чисто кабинетно изследване. Най-сетне трябва да отбележа и обстоятелството, че от първия ден на своята преподавателска дейност и до днес съм изнасял лекциите си с живо слово, без да ги чета и без да прибягвам при изнасянето им до предварително написания текст. То ва обстоятелство ме улесни много не само при систематизирането на преподавания материал, но и при формулирането на същия по начин, който да го направи максимално достъпен за слушатели и читатели.

Настоящия курс посвещавам на моите студенти, които със своя жив интерес към лекциите ми са стимулирали у мен стремежа непрекъснато да подобрявам и усъвършенствувам четения от мен курс по римско частно право.

Проф. М. Андреев

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Ст. Римско-частно-право
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.