Международно търговско право

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-12-2018
  •  179

Автор:Иван Владимиров, Чудомир Големинов, Веселин Христофоров, Лиляна Пиперко
Издателство:Вебер-ВБ
Страници:496
Корици:меки
Година:1992
Броя:1
ISBN:9548110040 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Международно търговско право / Иван Владимиров, Чудомир Големинов, Веселин Христофоров, Лиляна Пиперко

ПРЕДГОВОР
Нарастването на международните търговски отношения на България изисква по необходимост добро познаване на съответните международни конвенции, основните положения на законодателствата на държавите, към които най-често принадлежат нашите външнотърговски партньори, както и постиженията на съвременната правна доктрина и съдебна практика в областта на международната търговия.

Настоящият труд е опит да се допринесе за постигането на тази важна задача.

В труда са включени разработки на избрани осносни теми от международното търговско право. Изборът на темите е продиктуван от първостепенното им значение за работата на юристите и други участници в сключването и изпълнението на международните търговски договори. Трудът може да се ползува и от преподаватели и студенти при техните занимания по правните проблеми на международните икономически отношения. В по-общ план трудът може да бъде от полза за всички- които проявяват интерес към третираните правни проблеми.

Отделните части са написани както следва:

чл. кор.проф.д.ю.н. Чудомир Големинов:

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

проф. Веселин Христофоров:

МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

проф. к.ю.н. Иван Владимиров:

ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯТ ДОГОВОР

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

проф.д.ик.н. Христо Драганов:

ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИТЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СДЕЛКИ

к.ю.н. Лиляна Пиперкова:

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ПРАВНА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ

Научен редактор на труда — проф- Веселин Христофоров,

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
Ст. Международно-търговско-право
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.