Имена от вековете в дванадесет книги. Книга 9: Астрономия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-12-2018
  •  75

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Народна младеж
Страници:631
Корици:твърди
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: --- Състояние: Добро
Имена от вековете в дванадесет книги. Книга 9: Астрономия

СЪДЪРЖАНИЕ

НАЙ-ДРЕВНА ОТ ДРЕВНИТЕ (Астрономия и геология) Е. Константинов, Д. Пеев 5

Човекът, който окова боговете (Хипарх) Цончо Христов. .............17

Нека бъде за добро, щастие и сполука!... (Птолемей) — Свобода Бъчварова 34

" ... ІИ слезе ниско небето!" (Улугбек) — Александър Николов Фол........48

Небесният Колумб (Хер шел) — Драган.Тенев. 60

Ученият и залата (Лаплас) — Райна Стоянова 79

На върха на перото (Льовери е) — Пенчо Симов 98

Погледът на младостта (В е рн адски) — Пенчо

Симов..............104

Керванът на професора (Обручев) — Николай Радионов............125

СЕДЕМТЕ СТИХИИ (Физика) — Е. Констант и н о в, Д. П е е в.........143

Tubo di Torricelli (Торичели) — Драган Тенев 155

Електрическият обелиск (Волта) - Николина С е в-

Данова..............169

Славата, която закъсня (Ампер) — Драган Тенев 180

Mathematicorum princeps (Гауе) — Михаил Михайлов ...............195

Джей-Джей открива електрона (Томсън) — Свето-

слав Славчев...........207

Жар-птица (Вавилов) — Анастас Павлов. 226

Пионерът (Винер) — Стоил Стоилов. . . 239

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИТЕ (Химия) Е. Константинов, Д. Пеев. . . 253

Към загадките на веществото (Далтон) — Слави

Боянов..............265

Брънка От веригата (А в о г а д р о) — В а с и л Райков 276

Моите срещи с Берцелиус (Берцелиус) — Светослав Славчев..........292

Пързото от три милиона (Вьолер) — Светозар

Златаров............311

Сам срещу всички (М a й e p) — Павел Бъчваров 326

Пророчеството на господин Роланд (Бутлеров) —

Ради Царев............339

Плащът на Берцелиус (А р е н и у с) — Васил Райков 352

ОТЖИВИТЕ КАПКИ ДО МИСЪЛТА (Биология). Е. Константинов, Д. Пеев 367

Образът, който трептеше във водата (Лукреций) —

Иван Арнаудов. . . . ......381

Неуморимият (Плиний) — Антон Дончев. . 389

Ред в хаоса (Линей) — Васил Райков. . . . 406

Необикновено утро (Кювие) — Георги Кочемидов 420

Самотникът от Нойс (Ш в а н) •— Дими търФ рангов 431

Депутатът от Балтика (Тимирязев) — Костадин

Попов...............445

Пет малки разказа за Бербанк (Бербанк) — Герчо

Атанасов.............460

Мичурин и другите (Мичурин) — Димитър Д о б р е в с к и.......... 472

Белият облак (Дюбуа) — Иван Арнаудов — 485

"Нямам време да умра" (Методи Попов) — Салис

Таджер..............497

ЕЛИКСИРЪТ НА БЕЗСМЪРТИЕТО (Медицина) —- д-р С в. С л а в ч е в.......511

Внукът на Асклепий (Хипократ) — Салватор

Израел.............527

Какъвто е животът, такъв е и краят (Г ален) — Ц о н ч о Христов...... 541

Край или начало на една поема (Бернар) — Николина Севданова...........556

Ненаписаното нисмо (Сеченов) — Любен Станев 569

"Трябва да отстъпиш, смърт!" (Листер) — Светослав Славчев............581

о1. На б. С. Имена-от-вековете-в-дванадесет-книги-Книга-9-Астрономия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.